Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przewodnik po historii matematyki

 • Dostępność: brak w magazynie
 • ISBN: 83-232-1668-1
 • Kategoria: Matematyka
 • Data wydania: 2006

W książce zaprezentowano w układzie chronologicznym podstawowe fakty z historii matematyki od czasów najdawniejszych do połowy XX wieku. Ostatni rozdział poświęcono w całości historii matematyki polskiej, ukazano w nim największe osiągnięcia polskich matematyków od czasów Witelona aż po współczesność. W Dodatku znaleźć można podstawowe informacje dotyczące historii komputerów.

 • Przedmowa

 • Rozdział 1. Czasy najdawniejsze
  • 1.1. Historia
  • 1.2. Sposoby liczenia
  • 1.3. Początki geometrii
  • 1.4. Magiczne znaczenie liczb

 • Rozdział 2. Egipt
  • 2.1. Historia
  • 2.2. System liczbowy
  • 2.3. Zagadnienia, matematyczne rozwiązywane przez Egipcjan
  • 2.4. Podsumowanie

 • Rozdział 3. Babilonia
  • 3.1. Historia
  • 3.2. System liczbowy
  • 3.3. Algebra
  • 3.4. Geometria
  • 3.5. Podsumowanie

 • Rozdział 4. Grecja
  • 4.1. Historia
  • 4.2. Systemy numeracji
  • 4.3. Tales z Miletu
  • 4.4. Hipokrates
  • 4.5. Pitagorejczycy
  • 4.6. Początki logiki - Parmenides
  • 4.7. Paradoksy nieskończoności
  • 4.8. Sofiści
  • 4.9. Pierwszy kryzys podstaw matematyki
  • 4.10. Starożytne problemy nierozwiązalne

 • Rozdział 5. Kraje hellenistyczne
  • 5.1. Historia
  • 5.2. System liczbowy
  • 5.3. Euklides
  • 5.4. Archimcdes
  • 5.5. Apoloniusz
  • 5.6. Eratostenes
  • 5.7. Rozwój astronomii

 • Rozdział 6. Imperium Rzymskie
  • 6.1. Historia
  • 6.2. System liczbowy
  • 6-3. Matematycy aleksandryjscy - Heron i Menelaus
  • 6.4. Klaudiusz Ptolemeusz
  • 6.5. Diofant
  • 6.6. Pappus i Proklos
  • 6.7. Znaczenie matematyki antycznej

 • Rozdział 7. Chiny
  • 7.1. Historia
  • 7.2. Systemy liczbowe
  • 7.3. Rozwiązywanie równań
  • 7.4. Teoria liczb
  • 7.5. Geometria
  • 7.6. Podsumowanie

 • Rozdział 8. Indie
  • 8.1. Historia
  • 8.2. Systemy liczbowe
  • 8.3. Algebra
  • 8.4. Geometria i trygonometria
  • 8.5. Podsumowanie

 • Rozdział 9. Kraje islamu
  • 9.1. Historia
  • 9.2. Systemy liczbowe
  • 9.3. Muhammed Al-Chorezmi
  • 9.4. Omar Chajjam
  • 9.5. Al-Kaszi
  • 9.6. Geometria i trygonometria
  • 9.7. Podsumowanie

 • Rozdział 10. Średniowiecze
  • 10.1. Historia
  • 10.2. Matematycy kościelni
  • 10.3. Pierwsze uniwersytety
  • 10.4. Fibonacci
  • 10.5. Thoma-s Bradwardine
  • 10.6. Nauka o zmienności jakości
  • 10.7. Mikołaj z Oresme
  • 10.8. Podsumowanie

 • Rozdział 11. Renesans
  • 11.1. Historia
  • 11.2. Włoscy algebraicy
  • 11.3. Kosiści
  • 11.4. Frangois Yiete
  • 11.5. Liczby rzeczywiste
  • 11.6. Trygonometria
  • 11.7. Teoria perspektywy
  • 11.8. Podsumowanie

 • Rozdział 12. Wiek siedemnasty
  • 12.1. Historia - czasy nowożytne
  • 12.2. Kartezjusz
  • 12.3. John Neper
  • 12.4. Galileusz
  • 12.5. Johannes Kepler
  • 12.G. Bonaventura Cavalieri
  • 12.7. John Wallis
  • 12.8. Pierre Fermat
  • 12.9. Blaise Pascal
  • 12.10. Christiaan Huygens
  • 12.11. Isaac Newton
  • 12.12. Gottfried Wilhelm Leibniz
  • 12.13. Podsumowanie

 • Rozdział 13. Wiek osiemnasty
  • 13.1. Historia
  • 13.2. Colin Maclaurin
  • 13.3. Jacob Bernoulli
  • 13.4. Johann Bernoulli o.
  • 13.5. Leonard Euler
  • 13.6. Jean Le Rond d'Alcmbcrt
  • 13.7. Abraham de Moivre
  • 13.8. Joseph Louis Lagrange
  • 13.9. Pierre Simon Łapiące
  • 13.10. Podsumowanie

 • Rozdział 14. Wiek dziewiętnasty
  • 14.1. Historia
  • 14.2. Karl Friedrich Gauss
  • 14.3. Adrien Marie Legendre
  • 14.4. Gaspard Morige
  • 14.5. Augustin Cauchy, Simeon Poisson. Joseph Fourier
  • 14.6. Niels Henrik Abel
  • 14.7. Evariste Galois
  • 14.8. Carl Gustay Jacob Jarobi
  • 14.9. Pcter Lejeune Dirichlet
  • 14.10. Bernhard Riemami
  • 14.11. Karl Weierstrass
  • 14.12. Georg Cantor
  • 14.13. Giuseppc Peano
  • 14.14. Henri Poincare
  • 14.15. David Hilbert
  • 14.16. Rozwój geometrii
  • 14.17. Rozwój algebry
  • 14.18. Podsumowanie

 • Rozdział 15. Matematyka pierwszej połowy dwudziestego wieku
  • 15.1. Początek stulecia
   • 15.1.1. Problemy Hilberta
   • 15.1.2. Podstawy matematyki
   • 15.1.3. Teoria funkcji rzeczywistych
   • 15.1.4. Analiza funkcjonalna
   • 15.1.5. Algebra
   • 15.1.6. Teoria mnogości
   • 15.1.7. Geometria
  • 15.2. Matematyka okresu międzywojennego
   • 15.2.1. Niemcy
   • 15.2.2. Francja
   • 15.2.3. Wielka Brytania
   • 15.2.4. Rosja
   • 15.2.5. Włochy
   • 15.2.6. Węgry
   • 15.2.7. Inne kraje Europy
   • 15.2.8. Stany Zjednoczone
  • 15.3. Podsumowanie

 • Rozdział 16. Matematyka polska
  • 16.1. Witelo - pierwszy polski matematyk
  • 16.2. Mikołaj Kopernik - wielki uczeń Akademii Krakowskiej
  • 16.3. Jan Brożek - profesor Akademii Krakowskiej
  • 16.4. Adam Kochański - polski matematyk o europejskiej sławie
  • 16.5. Jan Śniadecki - wybitny matematyk okresu oświecenia
  • 16.6. Józef Maria Hoene-Wroński - wybitny twórca XIX wieku
  • 16.7. Pierwsza polowa XX wieku
   • 16.7.1. Manifest Janiszewskiego
   • 16.7.2. Szkoła warszawska
   • 16.7.3. Lwowska szkoła matematyczna
   • 16.7.4. Matematyka w Wilnie i Krakowie
   • 16.7.5. Polska szkoła logiczna
   • 16.7.6. Matematyka w Poznaniu
   • 16.7.7. Polskie Towarzystwo Matematyczne

 • Dodatek - Zarys historii komputerów
  • D.l. Prahistoria komputerów
  • D.2. Maszyny liczące
  • D.3. Mechanizacja rozumowań
  • D.4. Od maszyn liczących do maszyny analitycznej
  • D.5. Mech anografia
  • D.6. Wielcy teoretycy XX wieku
  • D.7. Komputery przekaźnikowe
  • D.8. Ku współczesnym komputerom

 • Literatura
 • Skorowidz osób
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przewodnik po historii matematyki
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISSN 1895-376X
ISBN 83-232-1668-1
Liczba stron 255
Liczba arkuszy wydawniczych 17,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się