Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przegląd Prawa Rolnego 2(2)/2007

Open Access Open Access
32,00 zł

„Agricultural Law Review” jest nowym, zarejestrowanym już (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

„Agricultural Law Review” is a newly registered (ISSN 1897 – 7626) periodical (published twice a year) dealing with agricultural law. The main reasoning for the Review is to provide the Reader with knowledge from various spheres of this discipline. It should serve not only to the benefit of the development of agricultural law school or for the legislative process, but it should also assist the administration bodies in solving practical issues. Therefore, the Review will continue to include the results of work on agricultural law theory, research studies with materials, novelties of Community agricultural law, works on international rules in agriculture together with some practical evaluations. Every issue will also contain an overview of developments in case-law and literature, including foreign periodicals.

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

LUIGI COSTATO ( Uniwersytet w Ferrarze, Włochy)
Wpływ wspólnotowego prawa rolnego na prawo rolne wewnętrzne

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Ustrojowy czynnik rozwoju prawa rolnego

Studia i materiały z badań

ALBERTO GERMANÓ (Uniwersytet La Sapienza, Rzym)
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 r. i reżim płatności jednolitej

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Z problematyki kontroli związanej z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych w Polsce

ŁUKASZ BOBEŁ (UAM Poznań)
Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych (zagadnienia wybrane)

PIOTR OTAWSKI (UAM Poznań)
Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach "Natura 2000" - aspekty prawne

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM Poznań)
Z prawnej problematyki jakości produktów rolnictwa ekologicznego

Międzynarodowe prawo rolnictwa

MICHAŁ SZARYK (Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego, Leszno)
Wpływ negocjacji rolnych Światowej Organizacji Handlu na reorientację Wspólnej Polityki Rolnej

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Odmiany oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie międzynarodowym

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Nowe zasady pomocy państwa dla rolnictwa w prawie wspólnotowym

IZABELA LIPIŃSKA (Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań)
Przemiany na wspólnotowym rynku cukru w nowych warunkach gospodarczych

Prawo rolne za granicą

FRANCESCO ADORNATO (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Od kontraktu rolnego do kontraktulizacji programowanej

AGNIESZKA SZYMECKA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Wielofunkcyjne przedsiębiorstwo rolne w prawie włoskim

JUSTYNA KRAWCZYK (Warszawa)
Zakres swobody gospodarowania przez dzierżawcę na dzierżawionym gruncie w prawie niemieckim

Prawo rolne w praktyce

DAMIAN PUŚLECKI (Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań)
Zwłoka w zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej a prawo do jednorazowego odszkodowania

ANETA SUCHOŃ (Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań)
Zmiana wysokości czynszu w czasie trwania stosunku dzierżawy gruntów rolnych

WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI (UAM Poznań)
Sprzedaż egzekucyjna gospodarstwa rolnego i jej skutki dla nabywcy

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Studia z prawa żywnościowego, red. Małgorzata Korzycka-Iwanow (rec.ROMAN BUDZINOWSKI)
Alessandra di Lauro, Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentarc (rec. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)
Błażej Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami (rec. ANDRZEJ ZlELIŃSKI)

Przegląd czasopism zagranicznych

"Agrar- und Umweltrecht" (opr. ŁUKASZ BOBEŁ, PIOTR OTAWSKI)
"Revue de Droit Rural" (opr. ANNA MUSIAŁA)
"Rivista di Diritto Agrario" (opr. KAROLINA RÓSZCZKA)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Glos Andrzeja Zielińskiego do uchwały Sądu Najwyższego z 25 listopada 2005 r., III CZP 59/05

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Ocena rentowności upraw rolnych w kontekście instrumentu płatności bezpośredniej - wyrok ETS z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-310/04
Hiszpania przeciwko Radzie Unii Europejskiej (tzw. "cotton case")(opr. SEBASTIAN BALCERAK)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Odnowienie doktoratu Profesora Andrzeja Stelmachowskiego (ROMAN BUDZINOWSKI)
Polsko-włoska konferencja Wpływ wspólnotowego prawa rolnego na prawo rolne wewnętrzne. Konfrontacja doświadczeń, Poznań, 11-13 maja 2006 r. (KATARZYNA LEŚKIEWICZ)
Konferencja włoskich prawników-agrarystów Regulacja i promocja rynku żywności w Unii Europejskiej. Doświadczenia prawne wspólnotowe i krajowe, Udine, 24-25 listopada 2006 r. (ROMAN BUDZINOWSKI)
Prof, dr hab. Józef Paliwoda (1917-2007) (ALINA JURCEWICZ)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przegląd Prawa Rolnego 2(2)/2007
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 1897-7626; eISSN: 2719-7026
Liczba stron 354
Liczba arkuszy wydawniczych 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się