Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przegląd Prawa Rolnego 1(10)/2012

Open Access Open Access
21,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: ibuk.pl

„Agricultural Law Review” jest nowym, zarejestrowanym już (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

„Agricultural Law Review” is a newly registered (ISSN 1897 – 7626) periodical (published twice a year) dealing with agricultural law. The main reasoning for the Review is to provide the Reader with knowledge from various spheres of this discipline. It should serve not only to the benefit of the development of agricultural law school or for the legislative process, but it should also assist the administration bodies in solving practical issues. Therefore, the Review will continue to include the results of work on agricultural law theory, research studies with materials, novelties of Community agricultural law, works on international rules in agriculture together with some practical evaluations. Every issue will also contain an overview of developments in case-law and literature, including foreign periodicals.


I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego

Studia i materiały z badań

BŁAŻEJ WIERZBOWSKI (Toruń) Planowanie przestrzenne i ewidencja gruntów i budynków a prawo własności nieruchomości

JOSÉ MARTÍNEZ (Uniwersytet Georga Augusta, Getynga, Niemcy) Obrót nieruchomościami rolnymi w procesie integracji europejskiej

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Pozyskiwanie i energetyczne zagospodarowanie biomasy rolniczej a zrównoważony rozwój w świetle prawa Unii Europejskiej

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Istota i funkcje ubezpieczenia chorobowego rolników

ADAM MAJCHRZAK (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Prawno-ekonomiczne aspekty zmian przepisów o dzierżawie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – aspekty prawnoporównawcze

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne

LUIS ALEXANDER (Uniwersytet Paryż I: Panteon-Sorbona, Francja) Agropaliwa – zarys problematyki prawnej

BARTOSZ KURAŚ (Poznań) Zasada „zanieczyszczający płaci” a odpowiedzialność za zanieczyszczenie gleby spowodowane działalnością rolniczą (zagadnienia wybrane)

Prawo rolne za granicą

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Spółdzielczość rolnicza w Niemczech

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

European Food Law, red. L. Costato, F. Albissini, Wolters Kluwer Italia,

Seggiano di Pioltello 2012 (rec. KAMILA BŁAŻEJEWSKA, ROMAN BUDZINOWSKI)

Trattato di diritto agrario, red. L. Costato, A. Germano, E. Rook Basile,

t. 1-3, Torino 2011 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI)

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI)

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)

„Revue de droit rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA)

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Problematyka rolna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2011 r. (opr. ELŻBIETA KREMER)

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Glosa Zbigniewa Trojanowskiego do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 maja 2012 r., II GPS 2/12

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących stosunków rolnych (opr. ELŻBIETA KREMER)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosunków rolnych (opr. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ)

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z kursu „Global Food Law and Quality”, Viterbo, 12-25 lutego 2012 r. (KAMILA BŁAŻEJEWSKA)

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2011 r. (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przegląd Prawa Rolnego 1(10)/2012
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 1897-7626; eISSN: 2719-7026
Liczba stron 362
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się