Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Prefiksalne derywaty czasownikowe w "Rozmyślaniu przemyskim"

24,00 zł

The present work describes verbal prefixes enclosed in the most voluminous monument of Polish apocryphal writing from the medieval period, Rozmyślanie przemyskie. The analyses aim at presenting functions of particular prefixes realized in the text and the ways how the prefixes may be used for constructing definite situations. Since the attempts are made to determine the present function of the prefix in the text, we concentrate only on these syntactic constructions to which the formative introduces certain semantic values of relational or categorial nature. Functions of particular formatives are determined in syntactic constructions constituted by a given derivative. The analyses aim also at pointing to reciprocal relations between the prefix and the preposition in a nominal group denoting an object with a semantic function of a landmark.

 • WSTĘP

 • 1. PREFIKS W KONTEKŚCIE SYNTAKTYCZNYM
  • 1.1. Relacja prefiks-przyimek
  • 1.2. Relacja prefiks-przypadek rzeczownika w grupie nominalnej denotującej lokalizator
   1.3. Rodzaje relacji budowanych przez przedrostek wraz z przyimkiem lub przypadkiem
   1.4. Kategoryzacja i idealizacja lokalizatora
  •  

 • 2. ZNACZENIA PREFIKSOW
  • 2.1. Prefiks do-
   2.2. Prefiks na-
   2.3. Prefiks nad-
   2.4. Prefiks o-/ob-
   2.5. Prefiks od-
   2.6. Prefiks po-
   2.7. Prefiks pod-
   2.8. Prefiks prze-
   2.9. Prefiks przy-
   2.10. Prefiks roz-
   2.11. Prefiks u-
   2.12. Prefiks w-
   2.13. Prefiks wy-
   2.14. Prefiks wz-/ws-
   2.15. Prefiks z (e)-/s(e)-
   2.16. Prefiks za-
  •  

 • 3. FUNKCJE PREFIKSOW I EKSTENSJA TEKSTOWA DERYWATÓW
  (OPIS SYNTETYZUJĄCY)
  • 3.1. Znaczenia przestrzenne przedrostków
   3.2. Znaczenia nieprzestrzenne przedrostków
  •  

 • ZAKOŃCZENIE
 • CYTOWANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 •  

 • PREFIXAL VERBAL DERIVATIVES IN ROZMYŚLANIE PRZEMYSKIE
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Prefiksalne derywaty czasownikowe w "Rozmyślaniu przemyskim"
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Prefixal verbal derivatives in "Rozmyślanie przemyskie"
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 85
ISSN 0554-8179
ISBN 83-232-1425-5
Liczba stron 240
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się