Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Polityka ekonomiczna jako czynnik kształtujący otoczenie biznesu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Gulczowi

30,00 zł

SŁOWO WSTĘPNE (Elżbieta Jantoń-Drozdowska)

PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW GULCZ. UCZONY I NAUCZYCIEL AKADEMICKI (Elżbieta Jantoń-Drozdowska)

PEŁNA BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO PROF. DRĄ HAB. MIECZYSŁAWA GULCZA

 • ELŻBIETA JANTOŃ-DROZDOWSKA
 • Polityka Wspólnoty Europejskiej wobec rozwijających się krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku

 • ANNA SCHEIBE
 • Polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i Polsce

 • EDWARD CYRSON
 • Rola państwa na rynku globalnym

 • KAZIMIERZ DOBRZAŃSKI
 • Organizacje non profit we współczesnej gospodarce narodowej

 • MICHAŁ FLIEGER
 • Implementacja koncepcji i metod zarządzania biznesowego na poziomie samorządowym jako warunek skutecznego kształtowania gospodarki lokalnej - koncepcja New Public Management

 • HANNA AUGUSTYNIAK
 • Identyfikacja procesów demograficznych w Polsce istotnych dla realizacji polityki gospodarczej

 • MACIEJ STĘPIŃSKI
 • Teoria kapitału ludzkiego - implikacje dla polityki edukacyjnej

 • PAWEŁ SOBKOWIAK
 • Polityka państwa w zakresie nauczania języków obcych w Polsce po roku 1989

 • URSZULA SZULCZYŃSKA, WIESŁAWA KARLIŃSKA
 • Problemy bezrobocia i polityka aktywizacji zawodowej bezrobotnych w świetle badań

 • MARIA MAJEWSKA-BATOR
 • Rola polityki przemysłowej w kształtowaniu otoczenia technologicznego przedsiębiorstwa

 • MARIAN BRZEZIŃSKI
 • Skuteczność mikroekonomicznej polityki gospodarczej na przykładzie branży cukrowniczej w Polsce

 • ALICJA MIKOŁAJEWICZ-WOŹNIAK
 • Nadzór państwa nad Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie a sprawność funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego

 • RYSZARD KAMIŃSKI
 • Międzynarodowe i polskie uregulowania badania sprawozdań finansowych

 • BARTOSZ KOZIEJ
 • Otoczenie gospodarcze jako czynnik kształtujący politykę rachunkowości
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Polityka ekonomiczna jako czynnik kształtujący otoczenie biznesu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Gulczowi
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-2048-0
Liczba stron 310
Liczba arkuszy wydawniczych 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się