Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego

37,00 zł

Przedmiotem rozważań są teorie tropu poetyckiego (symbolu, ironii, metonimii), ukazane w procesie ewolucji - od ujęć znanych klasycznej retoryce po ponowoczesne koncepcje tekstualizmu.

Autorka rekonstruuje dokonujące się w obrębie świadomości i praktyki tropologicznej zmiany, kreśląc ich filozoficzne, antropologiczne i estetyczne źródła. Tropologia ukazana zostaje w tej pracy jako jeden z ekranów kultury.

Drugi, równolegle rozwijany wątek stanowią interpretacje XX-wiecznych wybranych zjawisk artystycznych: w poezji L. Staffa, T. Różewicza, Z. Herberta, I. Filipiak, a także w teorii teatru Tadeusza Kantora, symbol, ironia i metonimia ukazane zostają jako kluczowe kategorie świadomości i praktyki poetyckiej.

The book offers an attempt at a tropic history of literature. The subject of considerations are the evolving theories of the poetic trope (symbol, irony, metonymy), and this from interpretations known to the classical rhetoric to the post-modern conceptions of textualism. The author reconstructs the changes occurring within consciousness and tropological practice, outlining their philosophical, anthropological and aesthetic sources. Tropology is presented in this work as one of the screens of culture. The other motif, which is being developed parallel to the first one, are interpretations of the 20th century artistic phenomena for which the selected tropes are recognised as particularly important. In the essays devoted to the poetry of Leopold Staff, Tadeusz Rozewicz, Zbigniew Herbert, Izabela Filipiak as well as to Tadeusz Kantor's theory of theatre, symbol, irony and metonymy are shown as key categories of consciousness and poetic practice.

 • Słowo wstępne
 •  

 • I. ŚWIATOPOGLĄD TROPU
 •  

 • II. SYMBOL
  • Między tropem a antropomorfizmem. O literaturoznawczej koncepcji symbolu
   Więzień zwierciadeł. Leopolda Staffa spór niepokoju z powinnością
  •  

 • III. IRONIA
  • Ironia bez roszczeń? Ironia bez obrazu? O związkach ironii z podmiotowością
   Między ironią a przekładem. O Madame Intuita Izabeli Filipiak z nieustającym odniesieniem do Pana Cogito Zbigniewa Herberta
  •  

 • IV. METONIMIA
  • Inna zasada metonimii". Od teorii lingwistycznej do hermeneutyki podmiotu Z historii gestu metonimicznego. Tadeusz Różewicz i Tadeusz Kantor między wyjściem a wejściem
  •  

 • PARERGA
  • Do czego teoretykowi literatury potrzebna jest historia literatury?
  •  

 • Nota bibliograficzna
 • Indeks osobowy
 •  

 • Poetry is not written with impunity. From the theory and history of the poetic trope (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Poetry is not written with impunity. From the theory and history of the poetic trope
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 96
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232174-0-4
Liczba stron 296
Liczba arkuszy wydawniczych 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się