Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego

20,00 zł

Rozprawa dotyczy zjawiska personalizacji pozajęzykowych treści nauczania – tematyki na lekcji języka niemieckiego na poziomie studiów neofilologicznych. Przeprowadzono badanie empiryczne oparte na sondażu, obserwacjach, wywiadach i badaniu w działaniu, które przebiegało dwutorowo: z jednej strony zmierzało do poznania indywidualnych potrzeb i opinii studentów w analizowanym zakresie treści pozajęzykowych, z drugiej oceniano możliwości realizacji tych treści w ramach lekcji języka obcego. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono konieczność wzmacniania podmiotowości uczniów, także poprzez personalizowanie tematyki, dowiedziono, że cele afektywne lekcji są dla studentów równie ważne jak cele poznawcze, a najbardziej motywująca jest tematyka aksjologiczna. Stwierdzono ponadto, że atrakcyjność ćwiczeń, prócz personalizacji tematyki, jest ważnym czynnikiem motywacyjnym. Tylko nauczyciel z dużą kompetencją interpersonalną jest w stanie realizować zasadę personalizacji treści tematycznych na lekcji języka obcego.

The aim of this work is to study the phenomenon of non-language personalisation - subject matter at the German language class for students of applied linguistics at the level of modem language faculty. This monograph is based on empirical studies which were conducted along two lines. On the one hand, the study aimed at recognising individual needs, wishes and opinions of students in the researched scope of non-language content, while on the other, it aimed at diagnosing possibilities of their realisation in foreign language classes. Empirical study based on opinion poll, observations, interviews and the study in action made it possible to draw many conclusions of theoretical and practical nature. One of the most important of them is confirmation of the necessity of reinforcing of the objectivity of students, also through personalisation of the subject matter. Apart from that, the study proved that, while subject matter areas stimulating the strongest motivation in students, include axiological themes. The study showed that apart from personalisation of the subject matter also an important factor of motivating students is the attractiveness of exercises. In the framework of the other glottodidactic
implications of practical nature the study formulated principles of improvement of information exchange between the teacher and the student as far as the question of subject problems covered are concerned as well as the principle of the technique which personalises a student, which is a presentation in a foreign language class. However, one of the most important conclusions drawn from the study is that only a teacher of very good interpersonal competences is capable of implementing the principle of personalisation of subject matter content in a foreign language class.

Spis treści
(Rozmiar: 69 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Personalisation of subject matter in the foreign language classroom
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Język. Kultura. Komunikacja nr 13
ISBN 978-83-232-2358-0
Liczba stron 256
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się