Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości

20,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: ibuk.pl

– Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (XVI Targi Książki w Krakowie)
– Wyróżnienie w Konkursie o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej)

Książka poświęcona jest pamięci przechowywanej w literaturze polskiego romantyzmu. Tytułowa pamięć romantyczna to pamięć kulturowa, wytworzona głównie przez literaturę. Zdaniem autora - pamięć ta jest ciągle, wraz z romantyczną literaturą, obecna w naszym życiu. Analizie i interpretacji podlega tu romantyczny projekt przekształcania historii w pamięć w tekstach Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, poszukujących wzoru kulturowej ciągłości w czasie dziejowej katastrofy. Autor książki zastanawia się nad trwałością tego wzoru i próbuje odpowiedzieć na pytanie o jego współczesną aktualność. Jego rozważania wiążą się ściśle z na nowo odradzającym się paradygmatem wspólnoty pamięci żywych i zmarłych, w której centrum znajdują się Mickiewiczowskie Dziady.

The book is devoted to the memory preserved in the Polish Romantic literaturę. The eponymous Romantic memory is a cultural memory, created mainly by literaturę. According to the author this memory, along with the Romantic literaturę, is constantly present in our life. The Romantic project of transforming history in memory in the texts of Mickiewicz, Słowacki and Norwid, who were searching for the model of cultural continuity during the national catastrophe, is submitted to analysis and interpretation. Author of this book ponders the durability of this model and tries to answer the ques-tion on its relevance till today. His considerations are strictly connected with the newly revived paradigm of community of memory of the living and the dead, in the centre of which is Mickiewicz's Dziady [Forefathers' Eve].

Wstęp

CZĘŚĆ I PAMIĘĆ I ROMANTYZM - PROJEKT

Po co pamięć? O perspektywie badań

Przełom romantyczny i przemiany paradygmatu pamięci
Historia i romantyczna pamięć
Miejsca pamięci
Metaforyka pamięci i wyobraźnia
Formy pamięci

Biografia romantyczna jako forma pamięci

Kto do nas mówi?
"Życie historyczne"
Pamięć jest wszystkim, co istnieje

CZĘŚĆ II POECI I PAMIĘĆ - PRZEKROJE

Słowiańska pamięć Mickiewicza

Starość podtrzymująca pamięć
S tarodawna potęga słowa
Mickiewicz i Njegoś - przyczynek do słowiańskiej paraleli
Podsumowanie

Słowackiego pamięć początku

Oko pamięci
Młoda i stara pamięć
Pamięć ogromna
Podsumowanie

Pamięć Norwidowej alegorii

Symbole pamięci Norwida
W albumie pamięci
"między Azji tchnieniem a Zachodem" (O wierszu Memento)
Podsumowanie

CZĘŚĆ III PAMIĘĆ ROMANTYZMU I PAMIĘĆ WSPÓŁCZESNOŚCI - PRZYBLIŻENIA

O potrzebie badań nad tradycją (i pamięcią)

Romantyczny duch klasycyzmu (Uwagi do lektury Mickiewicza i Miłosza)

Benjamin komentatorem Norwida

Pamięć Rosji - pamięć Katynia. Z dziejów dyskursu

Rytuał i pamięć w Dziadach - z dzisiejszej perspek-tywy

Zamiast zakończenia: Pożegnanie z pamięcią?

Nota edytorska

Indeks nazwisk

The Memory of Romanticism. A study not only from the past (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The Memory of Romanticism. A study not only from the past
Typ publikacji Monografia
Wydanie II
Seria Filologia Polska nr 125
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2278-1
Liczba stron 352
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się