Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Oppian, "Halieutika" – Poemat o rybach i rybakach

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3640-5
  • Kategoria: Filologia Klasyczna
  • Data wydania: 2020
27,00 zł

Epos Oppiana, greckiego poety z II wieku n.e., zatytułowany Halieutika, był utworem tematycznie i artystycznie atrakcyjnym dla starożytnego odbiorcy. Takim pozostaje także dla współczesnego czytelnika. Autor snuje w nim potoczystą opowieść o zwyczajach zwierząt morskich, a kluczową zasadą przedstawiania podmorskiego świata i jego mieszkańców jest antropomorfizacja. Poetycka prezentacja zmagań rybaków z zamieszkującymi głębiny stworzeniami jest w zamierzeniu autora moralno-filozoficzną refleksją nad jednością różnych elementów świata i miejscem, jakie zajmuje w nim człowiek. Liczący ponad trzy tysiące heksametrycznych wersów poemat, dedykowany cesarzowi Markowi Aureliuszowi, wciąż olśniewa różnobarwnością nastrojów, wyrafinowaną erudycją i elegancją poetyckiej frazy. Epicka miara wierszowa oryginału została w polskim przekładzie oddana tradycyjnymi trzynastozgłoskowcami (z zachowaniem identycznej liczby wersów).

Wprowadzenie
Złote wiersze Oppiana
W Hermesa świętym okręgu w Kilikii
Cesarz i jego poeta
Gromady morskich stworzeń, ten ród Amfitryty
Wyliczę…
Niech wam radość niosą
Dzieje Oppianowego tekstu
Przekład polski
Przegląd treści poematu
Bibliografia

Halieutika
Księga pierwsza
Księga druga
Księga trzecia
Księga czwarta
Księga piąta

Dopowiedzenia
Księga pierwsza
Księga druga
Księga trzecia
Księga czwarta
Księga piąta
Indeks zwierząt morskich

The epic Halieutica, written by the second-century AD poet Oppian, was a work thematically and artistically attractive for the ancient reader. It remains such for the contemporary reader, too. In the poem, Oppian tells a common story about the habits of marine animals, and the key principle in presenting the underwater world and its inhabitants is anthropomorphisation. The poetic presentation of fishermen's struggles with deep-sea creatures is, in the author's view, a moral-philosophical reflection on the unity of different elements of the world and the place occupied by humans. Consisting of more than three thousand hexametric verses and dedicated to Emperor Mark Aurelius, the poem is still dazzling with its different moods, refined erudition and elegance of poetic phrase. The epic poem measure of the original was rendered in the Polish translation using a traditional thirteen-syllable meter (retaining an identical number of verses).

Więcej informacji
Typ publikacji Monografia, przekład
Rok wydania 2020
Wersja publikacji drukowana
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Oppian, "Halieutika" – Poemat o rybach i rybakach
Informacje szczegółowe
Typ publikacji Monografia, przekład
Wydanie I
Seria Filologia Klasyczna nr 38
ISSN 0554-8160
ISBN 978-83-232-3640-5
Liczba stron 218
Liczba arkuszy wydawniczych 10,50
Format [cm] 14,5 x 22,5
Rodzaj oprawy twarda
Wydawca Wydawnictwo Naukowe UAM
Zapisz się