Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Od ucha do ucha

40,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Monografia jest poświęcona naukowej refleksji nad relacją pomiędzy zmysłem słuchu a komunikacją, przekazywaniem informacji i wiedzy. W złożonym systemie percypowania, rozszyfrowywania i analizowania bodźców wzrok łączony jest z poznaniem, a słuch z komunikacją, której głównymi elementami są mówiący i słuchający. 

W niniejszym tomie wyniki badań nad percepcją audytywną przedstawiają badaczki i badacze reprezentujący językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, psychologię, pedagogikę i dydaktykę nauczania języków obcych. W swoich tekstach pokazują często interdyscyplinarne podejście do interpretacji problemów. 

Monografia została podzielona na trzy bloki tematyczne, obejmuje 25 prac w języku angielskim, chorwackim, serbskim, macedońskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Wstęp

DŹWIĘKI W LITERATURZE

Danijela Vasić
Nastanak japanskih narodnih pripovedaka: pripovedač, slušalac, kazivanje

Monika Miazek-Męczyńska
Literackie zabawy z echem. Dwa koncepty przedstawienia opowieści o Echo i Narcyzie według Owidiusza i Pentadiusa

Jakub Żmidziński
„Cichość” i wrzawa. Pejzaż akustyczny jako narzędzie badań literackich na przykładzie Reymontowskich Lipiec

Александра Угреновић
Модалитети усменог говора у реалистичкој прози

Tamara Labudović
Groteskno uho kao nosilac moći potkazivanja

Наталія Л. Білик
Музичні асоціації у фокусі теорії літературної синестезії (на ілюстративному матеріалі романного досвіду М. Продановича і В. Баяца)

Žarka Svirčev
Čitajući slušamo: poetika saundtrekova u romanima Srđana Srdića

Katarzyna Kurowska
„Mozart mówi dźwiękami, ja – słowami”. Muzyczne impresje w twórczości Erica-Emmanuela Schmitta na przykładzie Mojego życia z Mozartem

Tomasz Misiak
Uszywiście! Litania audiowizualna i jej literackie egzemplifikacje

Ileana Marin
Expanding auditory images: E-literature and its new melos

Mariola Walczak-Mikołajczakowa
Usłyszeć kredens – uwagi tłumacza na marginesie przekładu Ballady o lutniku Wiktora Paskowa

SŁUCH W JĘZYKU I JEGO NAUCZANIU

Vera Jovanović, Valentina Tulović
Sintaksičko-semantička valenca glagola auditivne percepcije u srpskom i francuskom jeziku

Sandra Tamaro
Somatski frazemi sa sastavnicom uho u hrvatskome jeziku. Kognitivno-lingvistički pristup

Jarosław Pacuła
Dawne przestępcze słownictwo związane z czatowaniem – określenia sytuacji i sygnały ostrzegające przed niebezpieczeństwem (materiał z przełomu XIX i XX wieku)

Anna Ginter
A jak brzmi twój smak? – doświadczenia słuchowe w synestezyjnej reklamie wizualno-werbalnej

Элеонора Георгиевна Шестакова
Функции и задачи междометий в кулинарных медиатекстах: медиалингвистиче-ский аспект проблемы

Sanja Šubarić
Opis glasova u gramatičkoj literaturi crnogorskog i hrvatskog jezika

Marica Čilaš Mikulić, Sanda Lucija Udier
Od slušanja do (spo)razumijevanja

Antonia Ordulj, Karina Naumoska-Giel
„Razumijete li me?” ili o slušanju u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Marinela Aleksovski
Slušam, razumijem, govorim

BRZMIENIA INNYCH DZIEDZIN

Eva Kiktová, Július Zimmermann
Speech matrix tests for audiometry in the Romani language

Gabriela Dragun, Karolina Zienkiewicz
Propozycja wykorzystania protokołu SSP, regulującego pracę nerwu błędnego, w terapii zaburzeń komunikacji

Joanna Nowińska
Rola zmysłu słuchu w komunikacji w obliczu traumy, prześladowań i ucisku na przykładzie Apokalipsy św. Jana

Ели Луческа
Чудотворната икона – посредник помеѓу божествениот и сетилниот свет. По примерот на Богородица Γοργοεπηκοος/Брзопослушничка

Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta
Communicational aspects of the Slavenska misao journal

The monograph "From the ear to the ear" is devoted to the scientific reflection on the relationship between the sense of hearing and communication, the transfer of information and knowledge. In a complex system of perceiving, decoding and analyzing of stimuli, sight is associated with cognition, and hearing with communication, the main elements of which are the speaker and listener. 

In this volume, the results of research on auditory perception are presented by researchers and scholars representing linguistics, literary studies, cultural studies, psychology, pedagogy and foreign language didactics. In their texts, they often show an interdisciplinary approach to the interpretation of problems. The monograph is divided into three thematic blocks. 

Readers are provided with a monograph of 25 works in English, Croatian, Serbian, Macedonian, Polish, Russian and Ukrainian. 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Od ucha do ucha
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski/chorwacki/ serbski/ macedoński/ rosyjski/ ukraiński/angielski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Słowiańska nr 56
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232-4105-8
DOI 10.14746/amup.9788323241065
Liczba stron 346
Liczba arkuszy wydawniczych 21,75
Format [cm] 17 x 24 
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się