Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. l: W kręgu latopisów litewskich

  • Dostępność: brak w magazynie
  • ISBN: 978-83-232-2490-7
  • Kategoria: Historia
  • Data wydania: 2013

Monografia podejmuje tematykę z dziedziny świadomości historycznej w czasach wczesnonowożytnych. Zasadnicze jej wywody ukierunkowane są na przedstawienie powstawania (od schyłku średniowiecza) i ewolucji wyobrażeń o najdawniejszej przeszłości narodu i państwa litewskiego. Dawna, tzw. niekrytyczna historiografia stworzyła bogaty i zróżnicowany obraz legendarnych dziejów Litwy, w którym szczególne miejsce zajmuje teoria o pochodzeniu Litwinów ze starożytnego Rzymu. Autor w pierwszych rozdziałach omawia najwcześniejsze wersje tej teorii (powstałe przed połową XVI w.) i poglądy historiografii na czas ich powstania oraz ujawnione w nich tendencje polityczne. Kolejne rozdziały prezentują obraz przeszłości Litwy w ujęciu kronik litewsko-ruskich, na który składają się głównie opowieści o legendarnych dynastiach (Palemonidów i Centaurów) i budowie przez nie państwa litewskiego oraz podania o pochodzeniu pańskich i kniaziowskich rodów, początkach miast, kultach danych Litwinów. Odrębne miejsce poświęcone zostało geografii Litwy w legendach. Podkreślone zostały różnice w ujęciu litewskich dziejów przez historiografię rodzimą i krajów sąsiednich. Ta pierwsza stworzyła heroiczny obraz narodowej przeszłości, który przez stulecia wpływał na świadomość historyczną mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z uwagi na szeroki zakres chronologiczny rozprawy podzielona ona została na dwie części. Pierwsza pod względem zasięgu czasowego nie wykracza poza lata 30. – 40. XVI w., a więc poza okres, w którym ukształtowała się rodzima wersja początków…

The book is about the history of historical consciousness during the early modem period (XVI-XVIII century) with a special focus on the so-called “fairy history”. Its purpose is to present the beginnings, transformations and impacts of early modem ideas about the ancient history of Lithuania. The author interrogates these ideas and how they have evolved into more permanent interpretations and become a part of historiographical tradition. Special attention is devoted to the geography of the land as presented in legends. Lithuanian historiography created a vision of a national past that expressed the ideology of Lithuanian state elites as well as cultural and social specificity of this country.

Spis treści
(Rozmiar: 78.8 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. l: W kręgu latopisów litewskich
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) From Palemon to Gediminas. Early Modern Imageries of the Origins of Lithuania. Part I: In the circle of Lithuanian chronicles
Typ publikacji Monografia
Wydanie II uzup.
Seria Historia nr 221
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-2490-7
Liczba stron 300
Liczba arkuszy wydawniczych 23,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się