Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Non-native vowel perception. The interplay of categories and features

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3351-0
  • Kategoria: Filologia Angielska
  • Data wydania: 2018
21,00 zł

Książka poświęcona jest percepcji samogłosek w języku drugim, trzecim lub obcym. Dotychczas zakładano, że percepcja dźwięków opiera się na asymilacji do kategorii języka pierwszego lub tworzeniu nowych kategorii. W pracy natomiast założono, że znane słuchaczowi pojedyncze cechy fonetyczne i brak reakcji na cechy nieznane też odgrywają ważną rolę w procesie percepcji mowy. W różnorodnych badaniach percepcyjnych przetestowano rozwój percepcji angielskich samogłosek oraz percepcję niderlandzkich i tureckich samogłosek u Polaków uczących się języka angielskiego, francuskiego lub niderlandzkiego na poziomie zaawansowanym. Celem pierwszego badania było sprawdzenie, które cechy samogłosek ułatwiają ich percepcję, a celem drugiego – sprawdzenie, czy i do jakiego stopnia znane z języków obcych kombinacje cech fonetycznych wpływają na percepcję samogłosek. Badania potwierdziły główną rolę kategorii, które działają na zasadzie magnesu, ale udowodniły również rolę i hierarchię pojedynczych cech w percepcji mowy w języku nienatywnym.

The book is devoted to vowel perception in the second, third and foreign language by Polish advanced learners English, French or Dutch as the second and third language in a formal classroom instruction setting. So far it has been assumed that non-native sound perception is based on assimilation to the first language categories or new category formation. The present book hypothesizes that also individual phonetic features, which the learner is familiar with, and the lack of reaction to unknown features, play a role in speech perception. Numerous perceptual tests have been used to examine the development of English vowel perception and the perception of Dutch and Turkish vowels by the learners of English, French and Dutch. The aim of the first study was to test which features ease perception development. The aim of the second study was to examine whether and, if so, to what extent, the familiar phonetic features influence non-native perception. The studies have confirmed the main impact of categories, which act as magnets, but they have also shown the role and the hierarchy of phonetic features in non-native vowel perception.

Contents
(Rozmiar: 89.4 KB)
Streszczenie
(Rozmiar: 76.4 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Non-native vowel perception. The interplay of categories and features
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) (pl) Percepcja samogłosek w języku nienatywnym: oddziaływanie kategorii i cech
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Angielska nr 58
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-3351-0
Liczba stron 184
Liczba arkuszy wydawniczych 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się