Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Neodidagmata 24

Open Access Open Access

I. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI

Heliodor Muszyński, Koncepcjonowanie reform szkolnych
Kazimierz Denek, Transformacja systemowa edukacji
Krzysztof Kruszewski, Postęp przez zaniechanie: perspektywa sardoniczna
Maria Czerepaniak-Walczak, Kompetencja: słowo kluczowe czy "wytrych" w edukacji

II. PRACE BADAWCZE

Stefan M. Kwiatkowski, Zmiany strukturalne w szkolnictwie zawodowym w latach 1990-1997
Stanisław Ubermanowicz, Ewaluacja Nowej Matury
Marian Kucharski, Trafność samoocen sprawdzianu zaliczeniowego z biofizyki studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu
Piotr Gruba, Poziom wiedzy informatycznej uczniów klas młodszych
Arkadiusz Wąsiński, Poziom wykorzystania komputera w pracy dydaktycznej nauczycieli klas początkowych w świetle badań diagnostycznych

III. INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Wacław Strykowski, Media obiektem kształcenia w zreformowanej szkole
Kazimierz Wieczorkowski, Trójwymiarowa wizualizacja komputerowa w zastosowaniach naukowych i edukacyjnych

IV. RECENZJE I SPRAWOZDANIA Z KSIĄŻEK

Antoni Zając - K. Denek, O nowy kształt edukacji
Eugeniusz Piotrowski - A.C. Ornstein i F.P. Hunkins, Program szkolny: założenia, zasady, problematyka
Stanisław Dylak - C. H. Weiss, Evaluation. Methods for studying programs and policies
Mariusz Kąkolewicz - R.S. Wurman, Information architects
Maria Kaniewska - L.J. Issing, P. Klimsa (Hrsg.), Information und Lernen mit Multimedia
Alfreda Smoleń-Przybylska - W. Strykowski (red.), Media a edukacja. II Międzynarodowa Konferencja
Józef Pielachowski - Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma systemu edukacji. Projekt
Stanisław Ubermanowicz - B. Niemierko, Próbna matura 1997 - Ewaluacja metodologiczna

I. SOME ISSUES OF CONTEMPORARY PEDAGOGY

Heliodor Muszyński, Conceptualisation in the school-reform
Kazimierz Denek, System transformation and education
Krzysztof Kruszewski, Progress by renunciation: a sardonic perspective
Maria Czerepaniak-Walczak, Competence: the key-word or "pass-key" in education?

II. RESEARCH

Stefan M. Kwiatkowski, Structural changes in vocational education in the period 1990-1997
Stanisław Ubermanowicz, Evaluation of New "Matura" exam
Marian Kucharski, The accuracy of self-evaluations of Poznań School of Medicine pharmaceutical students taking semester test in biophysics
Piotr Gruba, A level of the information science knowledge of the primary class pupils
Arkadiusz Wąsiński, The level of application of computers in the didactic work of teachers of the first classes of primary school in the light of diagnostic studies

III. PEDAGOGICALS INNOVATIONS

Wacław Strykowski, Media as the teaching object in the reformed school
Kazimierz Wieczorkowski, 3D visualisation in scientific and educational applications

IV. REVIEWS

Antoni Zając - K. Denek, O nowy kształt edukacji (For a new shape of education)
Eugueniusz Piotrowski - A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny: założenia, zasady, problematyka (School syllabus: assumptions, principles, problems)
Stanisław Dylak - C.H. Weiss,Evaluation. Methods for studying programs and policies
Mariusz Kąkolewicz - R.S. Wurman, Information architects
Maria Kaniewska - L.J. Issing, P. Klimsa, Information und Lernen mit Multimedia (Information and learning with multimedia)
Alfred Smoleń-Przybylska - W. Strykowski (red.), Media a edukacja (Media and education)
Józef Pielachowski - MEN: Reforma systemu edukacji (Reform of educational system. Project)
Stanisław Ubermanowicz - B. Niemierko, Próbna matura 1997 - Ewaluacja metodologiczna (Mock "matura" examination)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Neodidagmata 24
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0077-653X
ISBN 83-232-0956-1
DOI 10.14746/nd
Liczba stron 194
Liczba arkuszy wydawniczych 17,00
Format [cm] 16,5 x 23,5
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się