Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Naukowe Zeszyty Studenckie 2/2010

„Naukowe Zeszyty Studenckie” to czasopismo pedagogiczne. Główne cele czasopisma to umożliwienie publikowania prac naukowych studentom oraz wymiana myśli i doświadczeń związanych z myślą pedagogiczną. Jest ono skierowane do młodych czytelników, studentów uczelni pedagogicznych i nauczycielskich oraz praktyków – nauczycieli, pedagogów i terapeutów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową.

„Naukowe Zeszyty Studenckie” is a pedagogical periodical. The main aim of the periodical is to publish students’ scientific researches as well as to exchange ideas and experience within the field of pedagogy. It is addressed to the young readers, students of pedagogy and for teachers, pedagogues therapists, particularly these who are at the beginning of their professional careers.

Od Rady Wydawniczej

I. ARTYKUŁY


Joanna Kołodziejczyk
Osoba z niepełnosprawnością wobec starzenia się i starości

Magdalena Matysia
Rowność w edukacji - rzeczywistość czy utopia?

Paulina Gołaska
Pedagogika Marii Montessori a koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona. Próba syntezy

Patrycja Miśko
Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki

Aleksandra Simiot, Klaudyna Oleś, Barbara Wypychowska
Streetworking - szansą dla dzieci ulicy

II. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka - diagnoza - terapia, red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, WSPiA, Poznań 2008 (Magdalena Szczepańska)

I Konferencja Kół. Naukowych Wydziału Studiow Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Tomasz Herman)

III. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

Anna Markowska
Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność plastyczną

IV. WPROWADZENIE DO KOLEJNEGO NUMERU

Od Rady Wydawniczej

Michał Klichowski
Emo - kultura fasadowych zainteresowań

Informacje dla autoró

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Naukowe Zeszyty Studenckie 2/2010
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 2080-5950
ISBN 978-83-232-2244-6
Liczba stron 74
Liczba arkuszy wydawniczych 4,00
Format [cm] 17,0x24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się