Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu

2,00 zł

Książka stanowi interesującą i ważną dla społecznych badań miasta pozycję w polskiej literaturze naukowej. Sąsiedztwo społeczne wielkiego miasta, obok sąsiedztwa funkcjonalnego przestrzeni miejskiej i sąsiedztwa specyficznych lokalizacji napędzających gospodarkę, stanowi bardzo istotne czy wręcz kluczowe zagadnienie w sferze przemian społeczno-gospodarczych wielkich miast. Na przykładzie Poznania przedstawiono oraz przeanalizowano wieloaspektowy problem sąsiedztwa w dużym mieście. Praca oparta została na klasycznym modelu metodycznym prezentującym dotychczasowe osiągnięcia badawcze, zawarte w literaturze polskiej i obcej, oraz uzupełnionym o dyskurs autorski.

In this book author focused on neighbourhood of a big city and asked if are present-day inhabitants of a big Polish city strongly attached to their neighbourhood, and are neighbourhood units a basis for the city's harmonious growth? Doorplates with famiiy names tend to disappear from entrance doors, and door entry phone systems tend to display numbers of flats rather than the names of people living in them. Does it mean that a neighbourhood is phasing out from the social stratum and mat modern man is withdrawing to his dwelling to protect his individuality there? A neighbourhood is understood in this book as a territorially defined social system of various types of relations holding among its inhabitants and institutional influences shaping external relations. It is a system based on the proximity of habitation which is rarely fully disintegrated or fully integrated. The degree of its integration is determined by a variety of systemic relations and territorial marking.

 • Wprowadzenie
 • Rozdział I - Kontekst teoretyczno-metodologiczny
  • 1. Wielowymiarowy charakter sąsiedztwa
   • 1.1. Wieloznaczność terminologiczna, czyli pomiędzy "sąsiedztwem" a "społecznością"
   • 1.2. Definicje i atrybuty sąsiedztwa
   • 1.3. Interpretacje sąsiedztwa w perspektywach badawczych
    • 1.3.1. Perspektywa jednostki sąsiedzkiej Perry'ego
    • 1.3.2. Ujęcie sąsiedztwa jako nostalgicznej "Ulicy Sezamkowej"
    • 1.3.3. Sąsiedztwo z perspektywy tradycyjnych styczności społecznych
    • 1.3.4. Sąsiedztwo jako socjoprzestrzenne klastery
    • 1.3.5. Perspektywa wewnętrznej gradacji sąsiedztwa: od "jednego bloku" do całego osiedla
    • 1.3.6. Transformacja tradycyjnego sąsiedztwa
    • 1.3.7. Sąsiedztwo społeczności izolujących się
    • 1.3.8. Sąsiedztwo wobec nowych stylów życia w mieście
    • 1.3.9. Perspektywa faz rozwojowych sąsiedztw
  • 2. Systemowe ujęcie sąsiedztwa
   • 2.1. Sąsiedztwo w perspektywie terytorialnych podsystemów społecznych o charakterze wspólnotowym
    • 2.1.1. Podstawowe założenia teoretyczne
    • 2.1.2. Warstwa społeczna tery tonalnych podsystemów społecznych miasta
    • 2.1.3. Relacje wewnętrzne terytorialnych podsystemów społecznych w mieście
    • 2.1.4. Relacje zewnętrzne terytorialnych podsystemów społecznych w mieście
    • 2.1.5. Relacje wobec terytorium w podsystemach społecznych w mieście
    • 2.1.6. Warstwa terytorialna podsystemów społecznych
   • 2.2. Pytania badawcze
 • Rozdział II - Sąsiedztwo w zmieniającej się strukturze przestrzennej miasta
  • 1. Sąsiedztwo w mieście koncentrycznego ładu Burgessa
  • 2. Formy życia sąsiedzkiego w powojennym mieście przemysłowym
  • 3. Sąsiedztwo w postindustrialnym mieście schyłku XX wieku
  • 4. Sąsiedztwo w systemie miasta socjalistycznego
  • 5. Nowe formy sąsiedztwa w mieście postsocjalistycznym
 • Rozdzial III - Subsąsiedzkie i sąsiedzkie terytorialne podsystemy społeczne w Poznaniu
  • 1. Ogólny schemat badań i analiz
  • 2. Zjawisko sąsiedztwa w podsystemach subsąsiedzkich
  • 3. Terytoria i relacje sąsiedzkie w podsystemach sąsiedzkich
  • 3.1. Warstwa terytorialna podsystemów sąsiedzkich w Poznaniu na wybranych przykładach z lat 1371900-2007
   • 3.1.1. Terytoria sąsiedzkie w ramach osiedli powstałych do 1914 roku
   • 3.1.2. Terytoria sąsiedzkie osiedli powstałych w okresie międzywojennym
   • 3.1.3. Terytoria sąsiedzkie osiedli okresu II wojny światowej
   • 3.1.4. Terytoria sąsiedzkie w osiedlach czasów socjalizmu
   • 3.1.5. Terytoria sąsiedzkie okresu "gry o przestrzeń" przełomu XX i XXI wieku
   • 3.1.6. Wnioski
  • 3.2. Warstwa społeczna podsystemów sąsiedzkich
   • 3.2.1. Relacje wobec terytorium zamieszkania
   • 3.2.2. Relacje wobec innych mieszkańców
   • 3.2.3. Wspomaganie instytucjonalne podsystemów sąsiedzkich
   • 3.2.4. Nowy wymiar sąsiedztwa-relacje sąsiedzkie przez Internet
   • 3.2.5. Wnioski
 • Zakończenie

Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel
Listoffigures
Ustoftables
Nature of neighbourhoods in big city. Analyse of sub-neighbourhood and neighbouhood territorial social subsystems in Poznań (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Nature of neighbourhoods in big city. Analyse of sub-neighbourhood and neighbourhood territorial social subsystems in Poznań
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Geografia nr 77
ISSN 0554-8128
ISBN 978-83-232182-9-6
Liczba stron 282
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się