Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Najstarsze datowane inskrypcje słowianskie, X-XIII wiek

The book contains a collection of 64 oldest dated inscriptions from the area of the Southern and Eastern Slavdom. The majority of these inscriptions are in the Cyrillic, the earliest of which comes from the year 921, and the latest from 1285. There is also contained in this collection one extensive inscription in the Glagolitic alphabet. In the Southern Slavic epigraphic material the tombstone, foundation and inscriptions commemorating the deeds and acts of rulers prevail. On the other hand, among the Eastern Slavic inscriptions numerous are the so called graffiti uncovered on the walls of temples in the Novgorod and in Kiev as well as inscriptions on crucifixes, stones and other objects. They are an important source for the study of the history of the Slavic language and writing.

Wprowadzenie

A. Napisy południowosłowiańskie

1. Napis z Krepczy, 921 r.

2. Napis z Presławia, 931 r.

3. Napis z Dobrudży, 943 r.

4. Napis cara Samuela, 993 r.

5. Napis z Varośy, 996 r.

6. Napis nagrobny czyrgubilji Mosticza, 976-1001 r.

7. Napis cara Iwana Władysława, 1015-1016 r.

8. Napis z Baśki, ok. 1100 r.

9. Napis z Błagają, 1168-1196 r.

10. Napis fundacyjny Stefana Nemanii, 1170-1171 r.

11. Napis fundacyjny księcia Mirosława, 1170-1190 r.

12. Napis nagrobny żupana Grda, 1173-1189 r.

13. Napis nagrobny sędziego Gradeszy, 1180-1204 r.

14. Napis z Povli, 1184 r.

15. Napis fundacyjny bana Kulina, 1185 r.

16. Napis księcia Wrany, 1197-1207 r.

17. Napis nagrobny księcia Mirosława z Omiśa, 1208-1235 r.

18. Napis z Vitovnicy, 1218 r.

19. Napis cara Iwana Asena II, 1230 r.

20. Napis z Asenowgradu, 1231 r.

21. Napis nagrobny Marii Diwicy, 1231 r.

22. Napis nagrobny żupana Pribilszy, 1234-1243 r.

23. Napis z Kożela, 1239 r.

24. Napis z Batoszewa, 1246-1256 r.

25. Napis z Wracy, 1246-1256 r.

26. Napisy z Moraćy, 1252 r.

27. Napis z klasztoru koło Rojaku, 1252/1253 r.

28. Napis z twierdzy pod Kriczymem, 1254 r.

29. Napis fundacyjny z Trójcy, 1263/1264 r.

30. Napis fundacyjny biskupa Zety Neofita, 1269 r.

31. Napis z Nowkowa, 1281/1282 r.

B. Napisy wschodnioslowiańskie

1. Napis z soboru Św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim, 1050-1054 r.

2. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1052 r.

3. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1054 r.

4. Napis na kamieniu tmutorokańskim, 1068 r.

5. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1077 r.?

6. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1091 r.

7. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1093 r.

8. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1093 r.?

9. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1097 lub 1104 r.?

10. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1107 r.

11. Napis z soboru Św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim, 1112 r.

12. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1118 r.

13. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, ok. 1118 r.

14. Napis na pierwszym kamieniu dźwińskim, 1128 r.?

15. Napis na drugim kamieniu dźwińskim, 1128 r.?

16. Napis na trzecim kamieniu dźwińskim, 1128 r.?

17. Napis na krzyżu stierżeńskim, 1133 r.

18. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1139 r.

19. Napis na czarze księcia Włodzimierza Dawidowicza, 1139-1151 r.

20. Napis na antyminsie arcybiskupa nowogrodzkiego Nifonta, 1148 r.

21. Napis w Pieczarach Bliższych kijowskiego klasztoru Pieczerskiego, 1150 r.

22. Napisy na krzyżu księżny Eufrozyny Połockiej, 1161 r.

23. Napis na kamieniu Rogwołoda, 1171 r.

24. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1197 r.

25. Napis na krzyżu arcybiskupa nowogrodzkiego Antoniego, ok. 1211 r.

26. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1221 r.

27. Napis na kamiennej podstawie krzyża Światosława z soboru Św. Jerzego w Juriewie Polskim, 1234 r.

28. Napis na kamiennym krzyżu z Nowogrodu Wielkiego, 1234 r.

29. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1257 r.

30. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1259 r.

31. Napis na kamieniu nagrobnym mnicha Zinowija, 1271 r.

32. Napis z cerkwi Zbawiciela w klasztorze w Nieriedicy koło Nowogrodu Wielkiego, 1278 r.

33. Napis z soboru Św. Sofii w Kijowie, 1285 r.

Ilustracje

Bibliografia

The oldest dated Slavic inscriptions, 10th-13th centuries (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Najstarsze datowane inskrypcje słowianskie, X-XIII wiek
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The oldest dated Slavic inscriptions, 10th-13th centuries
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Słowiańska nr 19
ISSN 1429-7612
ISBN 83-232-1598-7
Liczba stron 208
Liczba arkuszy wydawniczych 9,00
Format [cm] 16,5 x 21,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się