Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Na pograniczu chemii i biologii, tom XI

34,00 zł

W tomie zawarto następujące zagadnienia: Cz. I. Chemia analityczna, Cz. II. Chemia nieorganiczna, Cz. III. Spektroskopia, Cz. IV. Chemia organiczna. Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

 • Przedmowa
 •  

 • Część pierwsza: CHEMIA ANALITYCZNA
  •  

  • DOMINIK SZCZUKOCKI, ANDRZEJ KABZIŃSKI, JÓZEF DZIEGIEĆ
  • Optymalizacja metod oznaczania i redukcji stężenia mikrocystyny w procesach uzdatniania wody
  •  

  • JUSTYNA POLAK, WIESŁAW W. SUŁKOWSKI
  • Zastosowanie metod spektroskopowych do badania procesów humifikacji w trakcie oczyszczania ścieków
  •  

  • SYLWIA ŚMIATACZ, ZOFIA SPIAK
  • Skład chemiczny osadów ściekowych z oczyszczalni Dolnego Śląska i ich przydatność do wykorzystania w rolnictwie
  •  

  • ANNA K. KACAPER
  • Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Fe, Mn w hydromakrofitach i wodzie strefy literalnej jeziora Niesłysz w okresie wegetacyjnym 2002
  •  

  • RAFAŁ RUZIK, KATARZYNA POŁEĆ - PAWLAK
  • Wykorzystanie technik sprzężonych w biotechnologii środowiskowej toksycznych metali
  •  

  • JOANNA GLUZIŃSKA, JÓZEF HOFFMANN
  • Wpływ jonów fluorkowych na efektywność usuwania związków fosforu ze ścieków przemysłowych
  •  

  • DAGMARA JACEWICZ, ALEKSANDRA DĄBROWSKA, AGNIESZKA ŁAPIŃSKA, MICHAŁ WOŹNIAK, LECH CHMURZYŃSKI
  • Wykorzystanie kompleksów chromu(III) do poszukiwaniu modelu biologicznego w badaniach kinetyki reakcji wychwytu 'NO2 wytwarzanego w komórkach organizmów żywych
  •  

  • MICHAŁ WOŹNIAKIEWICZ, KATARZYNA MADEJ
  • Zastosowanie niewodnej elektroforezy kapilarnej do oznaczania fenotiazyn w dwóch sprawach sądowych
  •  

  • ANNA KRZTOŃ - MAZIOPA, MONIKA CISZEWSKA, JANUSZ PŁOCHARSKI
  • Elektroreologia - nowe kierunki zastosowań polimerów przewodzących
  •  

  • SŁAWOMIR RUPIŃSKI, ZBIGNIEW K BRZOZOWSKI, SYLWIA STASZCZAK, ŁUKASZ HADAM
  • Zastosowanie pochodnych skrobi do wychwytywania wolnego formaldehydu z żywic fenolowo-formaldehydowych
 •  

 • Część druga: CHEMIA NIEORGANICZNA
  •  

  • MAGDALENA SZUMERA, IRENA WACŁAWSKA
  • Biologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych
  •  

  • BARBARA PLASKOTA, TADEUSZ BŁASZCZYK, ANDRZEJ LENIART, HENRYK SCHOLL
  • Badania korozji wżerowej tytanu jako biomateriału
  •  

  • NATALIA GÓRSKA, EDWARD MIKULI
  • Polimorfizm [Cr(NH3)6](BF4)3 i [Cr(NH3)6](ClO4)3
  •  

  • ELŻBIETA SZOSTAK, ANNA MIGDAŁ - MIKULI
  • Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Zn(DMSO)6](ClO4)2 metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej
  •  

  • PIOTR ZERŻUCHA, TADEUSZ PLUTA
  • Wyznaczanie molekularnych własności elektrycznych molekuł H2CX (X = Se, Te) z wykorzystaniem efektywnych potencjałów rdzenia (ECP)
  •  

  • MICHAŁ KONOPKA, ZYGMUNT KOWALSKI
  • Modyfikacja technologii produkcji hydroksysiarczanu(VI) chromu(III)
  •  

  • ADRIAN TOPOLSKI, AGNIESZKA KOŁODZIEJCZYK, JANUSZ CHATŁAS
  • Kinetyka i otrzymywanie kompleksu heterordzeniowego typu "cegła-zaprawa" z cis-[Cr(phen)2(H2O)2]3+ i [Fe(CN)6]4- w roztworach wodnych
  •  

  • JOANNA KORALEWSKA, ANDRZEJ MATYNIA
  • Szybkość wzrostu kryształów siarczanu baru, zależna od ich rozmiarów, w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej
 •  

 • Część trzecia: SPEKTROSKOPIA
  •  

  • MARIA KOSIOR, EDYTA PODSTAWKA, LEONARD M. PRONIEWICZ
  • Badania struktur molekularnych nocyceptyny i jej fragmentów technikami spektroskopii rozproszenia Ramana
  •  

  • IWONA MADEJSKA, HANS J. JACOBSEN, JAN HABDAS, DANUTA SKRZYPEK
  • Zastosowanie spektroskopii 13C CP/MAS NMR do badania wybranych porfiryn
 •  

 • Część czwarta: CHEMIA ORGANICZNA
  •  

  • WITOLD GŁADKOWSKI, CZESŁAW WAWRZEŃCZYK
  • Właściwości biologiczne naturalnych i syntetycznych laktonów
  •  

  • PATRYCJA CIOSEK, WOJCIECH WRÓBLEWSKI
  • Sztuczny nos i sztuczny język - sztuczne zmysły
  •  

  • AGNIESZKA ZAKRZEWSKA, JOLANTA KOCHANA, ANDRZEJ PARCZEWSKI
  • Profilowanie narkotyków z grupy amfetamin
  •  

  • AGNIESZKA SKULSKA, ANDRZEJ PARCZEWSKI
  • Chemia i biologia halucynogenów. Halucynogeny naturalne i syntetyczne
  •  

  • BEATA PACZOSA - BATOR, ANDRZEJ LEWENSTAM
  • Synteza i elektrochemiczna charakterystyka filmów polipirolowych domieszkowanych asparaginą i glutaminą
  •  

  • PIOTR J. MAK, JAMES R. KINCAID, LEONARD M. PRONIEWICZ
  • Badania hybryd Fe(II)/Zn(II) hemoglobiny metodami spektroskopii rezonansowego efektu Ramana
  •  

  • GABRIELA DYRDA, RUDOLF SŁOTA, WITOLD WACŁAWEK
  • Reakcje fotosensybilizowanych metaloftalocyjanin
  •  

  • MAGDALENA JANKOWSKA, JANUSZ MADAJ
  • Wpływ wybranych czynników na stereochemię reakcji tworzenia wiązania glikozydowego w oligosacharydach
  •  

  • JOANNA NACKIEWICZ, ARTUR SUCHAN, WITOLD WACŁAWEK, STEFAN Lis, ZBIGNIEW HNATEJKO
  • Stałe multimeryzacji oktakarboksyftalocyjanin w roztworach
  •  

  • MAŁGORZATA CZAJĄ, ANNA KOZAK, MARIUSZ MAKOWSKI, LECH CHMURZYŃSKI
  • Potencjometryczne badania równowag kwasowo-zasadowych w układach tworzonych przez n-butyloaminę i kwas octowy w środowiskach binarnych układów rozpuszczalników mieszanych
  •  

  • MARZENA WOJCIECHOWSKA
  • Związki kompleksowe metyloanabazyny z chlorkiem i bromkiem cynku
  •  

  • JOANNA KUREK
  • Synteza nowych pochodnych kolchicyny podstawionych w pozycji C-7 i C-9
  •  

  • TOMASZ RAFAŁOWICZ
  • Kompleksy sparteiny i jej pochodnych z nadchloranem litu
  •  

  • JOANNA WYRWAŁ, GRZEGORZ SCHROEDER
  • Wpływ podstawników kompleksujących na właściwości związków chemicznych
 •  

 • Informacja o autorach
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Na pograniczu chemii i biologii, tom XI
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) At the threshold of chemistry and biology, Vol. XI
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISBN 83-232-1494-8
Liczba stron 340
Liczba arkuszy wydawniczych 25,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka, foliowana
Zapisz się