Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Myśl filozoficzna w Szwecji. Od mistycyzmu do radykalizmu

28,00 zł

Książka ma układ chronologiczny i zawiera przegląd problematyki od średniowiecza do przełomu XIX i XX w., prezentując główne nurty szwedzkiego myślenia filozoficznego. Podział na okresy na ogół pokrywa się z periodyzacją historyczno-kulturalną. W ten sposób ewolucja myśli filozoficznej danej epoki łączy się z ogólnym kontekstem historycznym Szwecji, a także z dokonaniami filozoficznymi w Europie.

Wstęp

ROZDZIAŁ I.

Refleksje filozoficzno-religijne w średniowiecznej Szwecji

1. W kręgu przemyśleń Brygidy Szwedzkiej

2. U progu średniowiecznej "uczonej" filozofii szwedzkiej Źródła i literatura

ROZDZIAŁ II.

Szwedzka filozofia XVI i XVII wieku

1. Refleksja filozoficzna doby reformacji

2. Prądy filozoficzno-religijne w XVII wieku

3. Poglądy filozoficzne Georga Stiernhielma

4. Królowa Krystyna jako myślicielka i orędowniczka nauki

5. Kartezjanizm w XVII-wiecznej filozofii szwedzkiej

6. Filozofia Andreasa Rydeliusa

7. Początki szwedzkiej filozofii prawa

Źródła i literatura

ROZDZIAŁ III.

Myśl filozoficzna w dobie szwedzkiego oświecenia

1. Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe "epoki rozumu"

2. Wolffianizm w szwedzkiej filozofii

3. Okres gustawiański w szwedzkiej filozofii. Wpływy Kanta

4. Filozofia Thomasa Thorilda

5. Filozofia przyrody Karola Linneusza

6. Pomiędzy przyrodoznawstwem, teologią a filozofią - dzieło Emanuela Swedenborga

Źródła i literatura

ROZDZIAŁ IV.

Szwedzka filozofia doby romantyzmu

1. Uwarunkowania historyczno-kulturowe

2. Szwedzki idealizm Benjamina Höijera

3. Nils Fredrik Biberg i jego filozofia

4. Erik Gustav Geijer jako filozof, myśliciel społeczny i historyk

5. Samuel Grubbe i jego filozofia

6. Filozofia Esaiasa Tegnera

7. Filozofia przyrody w szwedzkim romantyzmie

8. Atterbom i jego filozofia (fosforyści)

Źródła i literatura

ROZDZIAŁ V.

System filozoficzny Christophera Jacoba Boströma

1. Z życia i działalności Boströma

2. Ogólne założenia filozofii Boströma

3. Problem osobowości w filozofii Boströma

4. Zagadnienie Absolutu w racjonalnym idealizmie Boströma

5. Negacja przyrodoznawstwa na potrzeby filozofii

6. Etyka i religia w filozofii Boströma

7. Poglądy społeczne i prawnopaństwowe Boströma

Źródła i literatura

ROZDZIAŁ VI.

W cieniu filozofii Boströma. Obrońcy i krytycy racjonalnego idealizmu

1. Pierwsze pokolenie krytyków filozofii Boströma

2. Druga generacja zwolenników Boströma

Źródła i literatura

ROZDZIAŁ VII.

Radykalizm lewicowy w szwedzkiej myśli (ok. 1840-1900)

1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz ideowe

2. W stronę radykalizmu kulturowego - Viktor Rydberg

3. Szwedzcy radykałowie lat osiemdziesiątych XIX wieku

4. Filozofia przyrody Svante Arrheniusa

5. Początki szwedzkiej myśli socjalistycznej oraz jej podstawy ideowe i filozoficzne

Źródła i literatura

Uwagi końcowe

Indeks nazwisk

The Philosophical Thought in Sweden. From Mysticism to Radicalism (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Myśl filozoficzna w Szwecji. Od mistycyzmu do radykalizmu
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The Philosophical Thought in Sweden. From Mysticism to Radicalism
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 83-232-1520-0
Liczba stron 242
Liczba arkuszy wydawniczych 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się