Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych

21,00 zł

The present monograph is devoted to the nouns of symmetric relations in human languages and to the structural diversity of reciprocal constructions, thus filling a gap existing so far in Polish linguistics. A methodological framework deemed most efficient to tackle these prob lems is called "semantically based grammar". In accordance with its assumptions, reciprocal constructions are not regarded as merely confined to verbal morphology. Instead, different contexts hosting this class of language signs are highlighted. Moreover, it is demonstrated that nouns of symmetric relations constitute an important part of human lexicon. It should be stressed that the present work is corroborated with abundant examples drawn from various languages, including non Indo-European ones. Thus, typological aspects of reciprocal con structions are taken into account, too.

 • WSTĘP. Cele i struktura pracy. Etapy postępowania badawczego. Charakterystyka wykorzystanego materiału językowego

 • ROZDZIAŁ 1. Nazwy relacji symetrycznych - stan badań, definicje i założenia metodologiczne
  • 1.1. Relacje symetryczne i konstrukcje recyprokalne - stan badań
  • 1.2. Relacje symetryczne a funkcje semantyczne elementów imiennych w konstrukcjach recyprokalnych
  • 1.3. Założenia metodologiczne - przedmiot opisu i aparat pojęciowy
  • 1.4. Relacje symetryczne - problemy definicyjne
  • 1.5. Nazwy relacji symetrycznych a inne klasy znaków językowych

 • ROZDZIAŁ 2. Konstrukcje recyprokalne - zróżnicowanie morfologiczne nazw relacji symetrycznych i modele syntagmatyczne oparte na tych nazwach

  • 2.1. Dywersyfikacja morfologiczna nazw relacji symetrycznych
  • 2.2. Pojecie semantemu
  • 2.3. Konstrukcje recyprokalne oparte na rzeczownikach i towarzyszące ich użyciu akomodacje
  • 2.4. Konstrukcje recyprokalne oparte na przymiotnikach i przysłówkach
  • 2.5. Konstrukcje recyprokalne oparte na formach verbum finitum i formach bezokolicznika
  • 2.6. Wnioski

  • Aneks do rozdziału 2 - lista modeli syntagmatycznych konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych w językach polskim i francuskim
 • Wykaz symboli

 • ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka semantyczna nazw relacji symetrycznych. Pojęcie recyprokalizacji i wywiedzione transformaty j nie konstrukcje recyprokalne

  • 3.1. Pojęcie derywacji semantycznej i klasy nazw relacji symetrycznych wyodrębnione na podstawie kryteriów znaczeniowych
  • 3.2. Pojęcie recyprokalizacji i charakter predykacji w konstrukcjach opartych na derywowanych nazwach relacji symetrycznych
  • 3.3. Językowe sposoby recyprokalizacji
  • 3.3.1. Recyprokalizacja przymiotnikowych nazw relacji niesymetrycznych
  • 3.3.2. Recyprokalizacja rzeczownikowych nazw relacji niesymetrycznych
  • 3.3.3. Recyprokalizacja czasownikowych nazw relacji niesymetrycznych
  • 3.4. Klasyfikacja polskich wyrażeń czasownikowych przynależnych do klasy reciproca tantum ze względu na ich charakterystykę walencyjną

  • Aneks do rozdziału 3 - lista polskich wyrażeń czasownikowych przynależnych do klasy reciproca tantum ze względu na ich charakterystykę walencyjną i cechy ich uzupełnień

 • ROZDZIAŁ 4. Charakterystyka temporalna sytuacji sygnifikowanych przez konstrukcje oparte na nazwach relacji symetrycznych

  • 4.1. Status komponentu czasowego w gramatyce o podstawach semantycznych
  • 4.2. Status aspektu w gramatyce o podstawach semantycznych
  • 4.3. Zależności między aspektem nazw relacji symetrycznych a wewnętrzną charakterystyką temporalną konstrukcji recyprokalnych
  • 4.4. Konstrukcje recyprokahie z nazwami relacji dwukierunkowych o częściach bez wspólnej lokalizacji temporalnej

  • Aneks do rozdziału 4 - zróżnicowanie relacji temporalnych między częściami składowymi sytuacji sygnifikowanych przez konstrukcje recyprokahie

 • ROZDZIAL 5. Konstrukcje recyprokalne - modele parataktyczne i nieparataktyczne

  • 5.1. Środki formalne wykorzystywane w konstrukcjach opartych na nazwach relacji symetrycznych
  • 5.2. Konstrukcje nieparataktyczne - charakterystyka uzupełnień i towarzyszących im wskaźników syntaktycznych
  • 5.3. Dalsza charakterystyka nieciągłych konstrukcji recyprokalnych
  • 5.4. Konstrukcje parataktyczne - charakterystyka uzupełnień i towarzyszących im wskaźników syntaktycznych
  • 5.5. Konstrukcje parataktyczne i konstrukcje nieciągłe - porównanie

 • Wykaz skrótów gramatycznych użytych w pracy

 • Podsumowanie i wnioski

Wykaz tekstów źródłowych i korpusów, z których czerpano wykorzystane w pracy przykłady

Bibliografia

Indeks terminów

Syntactic modeling of constnictions based on the nouns of symmetric relations (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Syntactic modeling of construction based on the nouns of symmetric relations
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Romańska nr 35
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-2028-2
Liczba stron 245
Liczba arkuszy wydawniczych 18,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się