Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Mocarstwa współczesnego świata - problem przywództwa światowego

19,00 zł

Książka jest ważnym głosem w dyskusjach nad kształtem środowiska życiowego mieszkańców polskich miast, a zarazem świetnym wprowadzeniem w centrum tych dyskusji. Autorzy tego niezwykłego tomu zajmując się tym, co dzieje się w przestrzeni polskich miast, często odnoszą swe analizy do globalnego kontekstu, pokazując, jak zmiany zachodzące w naszej lokalnej skali wpisują się lub wpisać się mogą w procesy kulturowych przemian zachodzące we współczesnym świecie. Nie jest to więc przegląd tematów i poglądów dotyczących roli i estetycznych funkcji sztuki w miejskiej przestrzeni. To żywy i ciekawy zapis aktualnych sporów o udział w jej tworzeniu, jak też o pośrednictwo sztuki w relacjach między miastem a jego "użytkownikami".

This book contains a comprehensive analysis of international status of modern supe-powers from the point of view of their own power, international importance and mutual relations, which is based on the category of leadership in the global interna-tional system. It was assumed that the character of the modern international system - its dynamics and processes of development (growing internationalisation, increasing interdependence, institutionalisation, regionalisation and globalisation) makes the hegemony of one state on global scale impossible. But leadership of great superpowers is needed in the international system. They remain the chief elements of the structure of this system, have great impact on its stability and are catalysts of changes. The modern superpowers are: USA, EU, Russia, Japan, China, and India. USA plays the main role among them in the global international system. Its leadership, a conscious choice in the strategy of foreign policies, is based on un-precedented power of this hyperpower; and its continuity is ensured by the relative weakness of potential contenders for this role. Each actor has attributes of a sector or regional superpower, but only the USA has sufficient resources to play the role of global leader so they cannot threaten the international status of USA. Also due to the magnitude of the superpower and the scale of dependence between USA and the international system at this stage of development, potential contenders for the role of global leaders are not interested in the fall of Pax Americana as they see a chance for their own development in it.

 • Wstęp
  • ROZDZIAŁ I. Mocarstwowość we współczesnych stosunkach Międzynarodowych
  • ROZDZIAŁ II. Stany Zjednoczone Ameryki - hipermocarstwo na wieki
  • ROZDZIAŁ III. Unia Europejska jako mocarstwo globalne
  • ROZDZIAŁ IV. Federacja Rosyjska - mocarstwo euroazjatyckie
  • ROZDZIAŁ V. Japonia - mocarstwo cywilne czy "normalne państwo"
  • ROZDZIAŁ VI. Chińska Republika Ludowa u progu XXI wieku - przesłanki mocarstwowości
  • ROZDZIAŁ VII. Indie - "wschodzące mocarstwo wiedzy"

 • Zakończenie

 • Suplement

 • Mocarstwa - podstawowe dane geograficzne
 • Mocarstwa - podstawowe dane demograficzno-społeczne
 • Mocarstwa - podstawowe dane makroekonomiczne
 • Mocarstwa - podstawowe liczebność sił zbrojnych
 • Mocarstwa - podstawowe wydatki na cele wojskowe

 • Bibliografia

 • Wykaz skrótów

 • The superpowers today - the problem of global leadership (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Mocarstwa współczesnego świata - problem przywództwa światowego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The superpowers today - the problem of global leadership
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Nauki Polityczne nr 22
ISSN 0137-141X
ISBN 978-83-232-1983-5
Liczba stron 274
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się