Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Między filozofią a chemią. Księga Jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera

30,00 zł

Tom dedykowany Profesorowi Pawłowi Zeidlerowi, który przez 22 lata pełnił funkcję kierownika Zakładu Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii UAM, tworząc w nim niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą rozwojowi naukowemu młodej kadry – pełną badawczej dociekliwości, otwartości na nowe idee, koleżeńskiej życzliwości i troski, a także tolerancji. Profesor wypromował dziewięciu doktorów i był opiekunem blisko trzydziestu prac magisterskich. Naukowe dokonania Profesora prezentuje zamieszczony w tomie spis publikacji z obszaru: metodologii nauk empirycznych, semiotyki, filozofii nauki oraz filozofii chemii. Należy podkreślić pionierski charakter podjętych przezeń prac nie tylko na gruncie polskim, ale też światowym.
Prezentowany zbiór składa się z dziewiętnastu zróżnicowanych tematycznie opracowań, z których większość, bezpośrednio lub pośrednio, kontynuuje wątki badawcze podejmowane przez Profesora w różnych latach.

Tabula gratulatoria

Przedmowa. Szanownemu Panu Profesorowi Pawłowi Zeidlerowi w darze (Tomasz Rzepiński, Zbigniew Tworak)

Jarosław Boruszewski, Zbigniew Tworak, Profesor Paweł Zeidler – od logicznej rekonstrukcji teorii do semiotyki modelowania
teoretycznego

Bibliografia prac Profesora Pawła Zeidlera

Epistemologia i filozofia nauki

Anna Pałubicka, Realizm spekulatywny Quentina Meillassoux a ponowoczesność

Barbara Kotowa, Doświadczenie a poznanie

Anna Lemańska, Implikacje filozoficzne poszukiwań ciemnej materii i ciemnej energii

Małgorzata Czarnocka, O potrzebie metateoretycznej zmiany w filozofii nauki na przykładzie problemu modeli i reprezentacji

Kazimierz Jodkowski, Splątanie językowe i Weltanschauung

Sławomir Leciejewski, Cyfrowa rewolucja cywilizacyjna a cyfrowa rewolucja w nauce

Zbigniew Wróblewski, Anna Dutkowska, Umysły zwierząt. Antropomorfizacja – błąd czy narzędzie badawcze?

Filozofia chemii

Marek Sikora, Od klasycznej filozofii nauki do filozofii chemii

Zbigniew Tworak, Informacyjny model reprezentacji Barwise’a-Seligmana

Tomasz Rzepiński, O przedmiocie badań chemii i problemach określania biologicznej aktywności środków farmakologicznych – studium historii talidomidu

Danuta Sobczyńska, Żywioły chemii

Radosław Kazibut, Sceptycznego chemika krytyka filozofii przyrody

Semiotyka

Józef Zon, Pragmatyczna rola metafor odnoszących się do stanu elektromagnetycznej składowej współczesnego środowiska i do jego znaczenia dla organizmów

Tomasz Albiński, Pojęcie prawdy w systemie Fregego

Jarosław Boruszewski, Semiotyczne podstawy semantyki proceduralnej

Kultura

Ewa Czerwińska-Schupp, Danuta Sobczyńska, Wilhelm Ostwald oraz Liga Monistów Niemieckich o społecznej i kulturowej roli nauki

Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Piotr Leśniewski, Analogy and philosophy of dialogue

Jacek Sójka, Kim jest, aby ich osądzać? Zjawisko sprzeciwu sumienia w świetle Weberowskiego etosu urzędu

Zbigniew Pietrzak, Ptaki w kulturze człowieka – środowisko, mit, nauka

Danuta Sobczyńska, Ogrody Pawła

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Między filozofią a chemią. Księga Jubileuszowa dla Profesora Pawła Zeidlera
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3582-8
Liczba stron 314
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się