Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów

50,00 zł

Książka stanowi propozycję opisu kultury audiowizualnej w dobie biotechnologii. Autora interesuje przemiana kulturowa o randze zmiany paradygmatu, polegająca na zniesieniu antagonistycznej jedności przeciwieństw życia i śmierci, zmierzająca ku dominacji telematyki i teletechnologii w kulturze. Chodzi nie tylko o zmianę stylu kultury, ale szerzej - jej modelu, sposobów bycia i uczestniczenia w kulturze, a nawet (i to może przede wszystkim) o nowy model człowieczeństwa w erze zaawansowanych mediów elektronicznych. To wyczerpujące studium z zakresu filozofii wprowadza na polski grunt myśl światową znaną słabo bądź nieznaną w ogóle. Monografia jest pozycją ważną i oryginalną w dyskursie na temat kondycji współczesnej kultury.

The book is considering media assuming that they introduce parallelism in the experiencing process by programming it according to its own distribution of techno-memory data. Therefore, the mediation type is changing from biologically, linguistically and culturally transgenerationally coded to mediation which is technically netted, occurring during real time of data commutation. Media execute gradual weakening of symbolic communication on behalf of the connexionist type which presentifies an absent being to senses or other organs. The book is analyzing the consequences of this fact for Man and his culture.

1. O mediach realizujących utopię pedagogiczną i o mediach realizujących utopię eugeniczną; o dwóch antropotechnikach - humanistycznej i posthumanistycznej

2. Pierwsze zbliżenia do istoty kina (i ostatnie z nich wnioski

3. Kruszenie słowa przez maszyny tekstualne

4. Tezy do krytyki "władzy sądzenia urzeczywistnianej za pośrednictwem mediów

5. Ekran, zasłona obecności

6. Niematerialne wtórniki, medialne klony, wirtualne awatary: problematyka tożsamości w elektronicznej erze kultury

7. Od obrazów artystycznych do obrazów medialnych

8. Tożsamość medialna, tożsamość wirtualna, tożsamość merkantylizująca popędy

9. Człowiek w dobie mediów; media w dobie biotechnologii

10. Telematycznie i patafizycznie być w zdarzeniu, poza komunikacją poprzez znaki. (Kosmologia niematerialnych światów teleobecnych)

11. Sytuacja "sztuki po sztuce" w erze technokułtury audiowizualnej (pierwszej kultury biotechnosytemowej)

12. Symulakr - nowy rodzaj holocaustu: pustoszenie jezykowo-dyskursywnej i dziedzicznie kodowanej pamięci za pomocą stawania się wspomnienia z komutacji pamięciowych danych technicznego systemu ich wszechkoneksji

13. Medialnie uwarunkowany mind-body problem - pierwszy problem mediów o naturze biotechnosystemowej (wspólnej mediom i biotechnologii)

14. Współczesny zaawansowany technologicznie podbój przyrody jako techniczna realizacja nieśmiertelności poprzez zniesienie antagonistycznej jedności przeciwieństw życia i śmierci

15. Globalizm versus uniwersalizm, czyli (techniczne) usieciawianie zamiast (biologicznego i kulturowego) kodowania połączeń. Rozważania o technicznym rozpraszaniu pamięciowych kodyfikacji połączeń

16. Teletechnologiczna programmatyzacja zmysłowości albo "estetyka znikania". Rozważania o teletechnologicznym medium obrazu

17. Techniczna komunikacja i właściwy jej (wszech)koneksjonistyczny subsymboliczny paradygmat -wyzwanie dla humanistyki i kulturoznawstwa

18. Zglobalizowana kultura medialna i jej superbohaterowie: serial-killer i terrorystn-kamikadze. Rozważania o patologii zaburzenia ofiarniczej wymiany przez współczesny technomerkantylizm

19. Techniczna programmatyzacja doświadczenia: upadek doświadczenia na rzecz przeżycia, czyli technopoeiesis na miejsce pamięci

20. Konkluzja

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Media as a biotechnical system. An outline of the philosophy of the media
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Kulturoznawstwo nr 12
ISSN 1733-9103
ISBN 978-83-232168-9-6
Liczba stron 452
Liczba arkuszy wydawniczych 40,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się