Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Lucjusz Anneusz Seneka. Herkules szalony

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Herkules szalony to jedna z tragedii rzymskiego filozofa i polityka Seneki Młodszego, który był wychowawcą i doradcą Nerona. Za panowania Klaudiusza spędził osiem lat na wygnaniu na Korsyce, a po dojściu Nerona do władzy przez krótki okres wywierał wpływ na władcę. Ostatecznie został jednak oskarżony o spisek na jego życie i zmuszony do popełnienia samobójstwa w 65 roku n.e. Herkules szalony to dzieło przedstawiające bohatera, który całe życie poświęcił walce z potworami w obronie ludzkości, ale nie był w stanie ochronić własnej żony i dzieci przed potworem tkwiącym w nim samym. Herkules, pod wpływem szaleństwa zesłanego przez nienawidzącą go macochę Junonę, brutalnie morduje rodzinę, a następnie wraca do zmysłów i musi żyć ze zbrodnią, którą popełnił. Tragedia może być odczytywana jako aluzja do panowania Nerona, ale w gruncie rzeczy porusza uniwersalny temat zła i szaleństwa, które tkwią w każdym z nas, oraz zadaje pytanie, na czym polega człowieczeństwo.

Wykaz skrótów


WPROWADZENIE

Życie Seneki

Tragedie Seneki

Postać Herkulesa przed Seneką

Szaleństwo Herkulesa u Eurypidesa i Seneki

Interpretacyjne problemy

Uniwersalność i aktualność tematyki Herkulesa szalonego

Uwagi na temat przekładu

Lucjusz Anneusz Seneka
HERKULES SZALONY

Akt I

Akt II

Akt III

Akt IV

Akt V

Bibliografia

The Madness of Hercules is one of the tragedies written by the Roman philosopher and politician Seneca the Younger, who was Nero's tutor and advisor. He spent eight years in exile in Corsica during the reign of Claudius, and briefly exerted an influence over the ruler after Nero's rise to power. However, he was ultimately accused of plotting against Claudius and was forced to commit suicide in 65 AD. The Madness of Hercules is a work depicting a hero who devoted his entire life to fighting monsters in defence of humanity, but who was unable to protect his own wife and children from the monster within himself. Under the influence of the mad frenzy by his stepmother Juno, who hates him, Hercules brutally murders his family and then comes back to his senses and has to live with the crime he committed. The tragedy can be read as an allusion to the reign of Nero, but in essence it touches on the universal theme of evil and madness that lies within each of us, and asks what the basis of humanity really is.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Lucjusz Anneusz Seneka. Herkules szalony
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Lucius Annaeus Seneca the Younger. The Madness of Hercules
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia klasyczna nr 41
ISSN 0554-8160
ISBN 978-83-232-4146-1
DOI 10.14746/amup.9788323241478
Liczba stron 101
Liczba arkuszy wydawniczych 5,50
Format [cm] 17.00 x 24.00
Zapisz się