Język
Nawigacja mobilna Strona główna

La lingüística hispánica como puente entre culturas

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Znaczenie hispanistyki i językoznawstwa hiszpańskiego w Polsce nie przestaje rosnąć w ostatnich latach, co z kolei powoduje zainteresowanie językoznawców z różnych krajów udziałem w polskich projektach, w celu zaprezentowania wyników swoich badań. Przykładem tego jest ta monografia.

Książka składa się z 17 tekstów (20 autorów), które podzielono na trzy duże bloki: językoznawstwo, dydaktykę i przekład. Dotyczą one konkretnych tematów związanych m.in. z językoznawstwem komputerowym, językoznawstwem stosowanym, językoznawstwem kognitywnym, nauczaniem języka hiszpańskiego jako języka obcego czy tłumaczeniami literackimi lub specjalistycznymi. Wśród autorów znajdują się wielkie nazwiska hiszpańskiego językoznawstwa, jak Rafael Cano Aguilar, który prezentuje ważny rozdział na temat typologii tekstu i organizacji dyskursu w historii języka hiszpańskiego od średniowiecza do Złotego Wieku, czy Tomás Jiménez Juliá, który w swoim rozdziale wyjaśnia ewolucję niektórych zaimków względnych.

Choć większość autorów pochodzi z Hiszpanii i Polski, czytelnik znajdzie tu również rozdziały napisane przez przedstawicieli uczelni z krajów takich jak Tajwan czy Meksyk, co świadczy o tym, że hispanistyka w Polsce jest ważną platformą, umożliwiającą popularyzację własnych osiągnięć naukowych.

Prólogo


SECCIÓN 1: LINGÜÍSTICA

Rafael Cano Aguilar
Tipologías textuales y organización del discurso en la historia del español (de la Edad Media a los Siglos de Oro)

Eva M.ª Domínguez Noya y M.ª Paula Santalla del Río
Excepto, incluso: estructuras no predicativas delimitativas en CSA y otros corpus del español sintácticamente anotados

Óscar García Marchena
Sintaxis y uso de adonde en español oral

Tomás Jiménez Juliá
El que y aquel que. Dos formas relativas diferentes

Xavier Pascual-López
Cambio semántico en los fraseologismos: el caso de echar leña (o aceite) al fuego

Magdalena Sędek
Entre humor y denuncia sociopolítica: hacia una descodificación pragmático-cognitiva de viñetas periodísticas multimodales

Galina Vólkhina y Paola Yunuén Rizo González
Descodificación de los acrónimos del español

Natalia Wiśniewska
Los entrenadores personales en Instagram. El uso de los operadores discursivos en las cuentas de influencers españoles más seguidas

SECCIÓN 2: DIDÁCTICA

Raúl Fernández Jódar
La influencia del proceso de enseñanza/aprendizaje en el reconocimiento y la percepción del registro coloquial

Paulina Nowakowska
El empleo de la dramatización para el fomento del aprendizaje emocional en el aula de ELE

Carla María Míguez Álvarez y Miguel Cuevas Alonso
Comprensión de textos y habilidades lectoras básicas en lengua española. El ciclo medio de Educación Primaria

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
La importancia del enfoque constructivista en el aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera desde una perspectiva intercultural

SECCIÓN 3: TRADUCCIÓN

José Antonio Calzón García
Paratextualidad y estrategias pragmáticas en la traducción del Lazarillo. El caso del asturiano

Barbara Galant
Los retos de la traducción infantil, un estudio de casos de la traducción polaca de dos tomos de la serie Manolito Gafotas

Ewa Urbańczyk
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Un breve estudio de la repetitividad en la traducción jurídica

Verónica Del Valle Cacela
Reflexiones sobre las necesidades de formación entre el alumnado de traducción jurídica

The importance of Hispanism and Spanish linguistics in Poland has grown unceasingly in recent years, which in turn has led linguists from different countries to show their interest in participating in Polish projects in which they can present the results of their research. An example of this is the monograph.

A total of 20 authors participated in it, and their 17 proposals are divided into three large blocks: linguistics, teaching and translation. They deal with specific topics related to, for example, computational linguistics, applied linguistics, cognitive linguistics, the teaching of Spanish as a foreign language or literary or specialized translations. These authors include eminent names in Spanish linguistics, such as Rafael Cano Aguilar, who presents an important chapter on textual typologies and discourse organization in the history of Spanish from the Middle Ages to the Golden Age, or Tomás Jiménez Juliá, in whose chapter the evolution of certain relative pronouns is elucidated.

Although the majority of the authors hail from Spain and Poland, the reader will also find chapters written by representatives of universities from such countries as Taiwan or Mexico, which is evidence that Hispanism in Poland is an important platform for popularizing their research achievements.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:La lingüística hispánica como puente entre culturas
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book, otwarty dostęp
Język hiszpański
Tytuł (EN) Hispanic linguistics as a bridge between cultures
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Romańska nr 86
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-4165-2 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241652
Liczba stron 242
Liczba arkuszy wydawniczych 15,50
Zapisz się