Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Kultura – Społeczeństwo – Edukacja 2(6)2014

Open Access Open Access
13,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego, Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej. Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

Problems tackled in the scientific papers included in the magazine are being put in a strictly global discourse over a temporal multidimensionality of contemporary society and the condition of the modern man, who’s living in a ambiguous and ambivalent global reality, forced to search for his place in a continuously constructed multicultural reality. A global cultural ecumene determines also an unconventional view on education in global conditions. Modern discourse over the quality of education, including the multiplicity of socio-cultural contexts of changes occurring in the world should favor the ability to design educational actions for the shaping of a pro-developmental society sharing a general education. Therefore a sine qua non condition should be an understanding of the essence of the transformation taking place in the educational field. Papers included, shall contribute to a general reflection and be simultaneously an invitation to a discussion on the participation of individuals in global culture, with a special emphasis on remarks over a necessary evolution of education in global conditions.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Kultura – Społeczeństwo – Edukacja 2(6)2014
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 2300-0422
DOI 10.14746/kse
Liczba stron 276
Liczba arkuszy wydawniczych 17,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się