Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1996-1999

55,00 zł

Kolejny tom Kroniki uniwersyteckiej zawiera materiały informacyjne o Uczelni oraz sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów UAM i jednostek ogólnouczelnianych za rektoratu prof. dr. hab. Stefana Jurgi.

PRZEMÓWIENIA INAUGURACYJNE


Przemówienie JM Rektora prof. dr. liab. Jerzego Fedorowskiego - l października 1996 r.    podczas przekazywania insygniów władzy JM Rektorowi prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze
Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Stefana Jurgi wygłoszone podczas inauguracji roku    akademickiego 1996/997
Przemówienie JM Reklora prof. dr. hab. Stefana Jurgi wygłoszone podczas inauguracji roku    akademickiego 1997/1998
Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Stefana Jurgi wygłoszone podczas inauguracji roku    &akademickiego 1998/1999

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI UAM


Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu im. Adarna Mickiewicza w Poznaniu w roku    akademickim 1996/1997 przedstawione Senatowi w dniu 24 listopada 1997 r. przez JM    Rektora prof. dr. hab. Stefana Jurgę
Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku    akademickim 1997/1998 przedstawione Senatowi w dniu 30 listopada 1998 r. przez JM    Rektora prof. dr. hab. Stefana Jurgę
Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w roku    kalendarzowym 1999 przedłożone na posiedzeniu Senatu w dniu 29 października 2000 r.

KRONIKA WYDZIAŁÓW


Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Neofilologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny
Studium Nauczania Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

POZAWYDZIALOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


Austriacki Ośrodek Kultury - Centrum Egzaminacyjne ÓSD
Biblioteka i Czytelnia Brytyjska
Centrum Studiów Otwartych
Instytut Pedagogiczne-Artystyczny UAM w Kaliszu
Instytut Wschodni
Ogród Botaniczny
Ośrodek Aliiance Franęaise przy UAM
Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach
Studium Jeżyka Angielskiego dla Pracowników UAM
Studium Języka Niemieckiego dla Pracowników UAM
Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM
ADMINISTRACJA

OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Archiwum UAM


Biblioteka Uniwersytecka
Ośrodek Informatyki
Wydawnictwo Naukowe

ZAKŁADY USŁUGOWE


Zakład Graficzny

ORGANIZACJE


NSZZ "Solidarność"
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Chór Kameralny UAM

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W UAM W OKRESIE
OD 1.09.1996 DO 31.08.1999


ANEKS

Władze rektorskie

Władze dziekańskie

Senat akademicki

INDEKS NAZWISK

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1996-1999
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Inne
Wydanie I
ISBN 978-83-232184-0-1
Liczba stron 572
Liczba arkuszy wydawniczych 38,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się