Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Komunikacja interpersonalna w rodzinie

20,00 zł

In this work an attempt was made to show the role and characteristics of the interpersonal communication process in the family functioning as a system. The book is divided into three parts. In Part One it was shown on what the peculiar character of communication in the family depends and its basic, subject and extra-subject conditions consist in. Part Two contains a presentation of developmental changes in communication of the four basic subsystems of the family: marital, parental, siblings and between grandparents and grandchildren. In Part Three the author presented basic disturbances in communication in the family, possibilities of forming proper communication and prevention of its disturbances. Here attention was drawn, among other things, to the essential role of personal maturity of the adult family members and the need of its formation as a foundation of the proper communication in the family as a system.

Wprowadzenie

Cześć I

TEORETYCZNE PODSTAWY I UWARUNKOWANIA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W RODZINIE


Rozdział 1. Komunikacja interpersonalna w rodzinie na tle różnych sposobów ujmowania komunikacji
1.1. Specyfika komunikacji w rodzinie ujmowanej jako system
1.2. Modele komunikacji
1.3. Wzory i style komunikacji
1.4. Kody językowe jako forma komunikacji w rodzinie
Rozdział 2. Istotne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w rodzinie
2.1. Uwarunkowania podmiotowe
2.2. Uwarunkowania pozapodmiotowe i procesy leżące u ich podstaw

Cześć II

ROZWOJOWE ASPEKTY KOMUNIKACJI RODZINNEJ


Rozdział 3. Komunikacja w podsystemie małżeńskim
3.1. Pojęcie komunikacji małżeńskiej
3.2. Istotne ustalenia ogólne
3.3. Rozwojowe zmiany w komunikacji małżeńskiej
Rozdział 4. Komunikacja interpersonalna w podsystemie rodzicielskim
4.1. Okres prenatalny
4.2. Okres wczesnego i średniego dzieciństwa
4.3. Okres dorastania
Rozdział 5. Komunikacja między rodzeństwem
5.1. Pojęcie relacji z rodzeństwem
5.2. Zmiany rozwojowe komunikacji z rodzeństwem

Rozdział 6. Komunikacja interpersonalna w podsystemie dziadkowie - wnuki
6.1. Specyfika diady dziadkowie- wnuki
6.2. Podstawowe uwarunkowania i zmiany rozwojowe w komunikacji dziadków z
wnukami
6.3. Style pełnienia roli dziadków jako wyznacznik komunikacji z wnukami

Część III

TERAPIA I PROFILAKTYKA ZABURZEŃ RODZINNEJ KOMUNIKACJI


Rozdział 7. Typowe zakłócenia komunikacji w rodzinie
7.1. Bariery komunikacyjne
7.2. Istotne wzory dysfunkcyjnego komunikowania się
7.3. Niewłaściwe strategie rozwiązywania konfliktów
7.4. Strategie manipulacyjne
Rozdział 8. Kształtowanie prawidłowej komunikacji w rodzinie
8.1. Podstawy diagnozy komunikacji rodzinnej
8.2. Warunki kształtowania prawidłowej komunikacji
8.3. Podstawy profilaktyki zaburzeń komunikacji

Uwagi końcowe

Bibliografia

Interpersonal communication in the family (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Komunikacja interpersonalna w rodzinie
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Interpersonal communication in the family
Typ publikacji Monografia
Wydanie II poprawione i rozszerzone
Seria Psychologia i Pedagogika nr 141
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232186-3-0
Liczba stron 150
Liczba arkuszy wydawniczych 9,00
Format [cm] 14,5 x 20,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się