Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Komórki roślinne w warunkach stresu Tom 1. Komórki in vivo. Część 1

17,00 zł

Publikacja bogato ilustrowana (ryciny, wykresy, schematy, liczne tabele). Stanowi znakomity podręcznik dla studentów takich kierunków studiów, jak: biologia, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, a także dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Zawiera bogaty zestaw interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu botaniki, mikologii, bakteriologii i wirusologii, a także z zakresu cytologii, fizjologii, genetyki, biochemii, biologii molekularnej, immunologii, fitopatologii itd.

Przedmowa

  • CZĘŚĆ PIERWSZA. WARUNKI NATURALNE
   • 1. Komórki i organelle w warunkach naturalnych (Adam Woźny, Krystyna Przybył)
    • 1.1. Komórki prokariotyczne
    • 1.1.1. Prokarionty i eukarionty
    • 1.1.2. Fitoplazmy i spiroplazmy
    • 1.1.3. Bakterie
    • 1.2. Komórki eukariotyczne
    • 1.2.1. Ogólna charakterystyka komórki eukariotycznej
    • 1.2.2. Komórki roślinne
    • 1.2.2.1. Wprowadzenie
    • 1.2.2.2. Ściana komórkowa
     • Etapy powstawania ściany komórkowej
     • Ogólna budowa ściany
     • Ważniejsze funkcje ściany
     • Zmiany wywołane przez czynniki stresowe i patogeny
    • 1.2.2.3. Błona komórkowa
     • Budowa i właściwości błon biologicznych
     • Błona komórkowa i jej funkcje
    • 1.2.2.4. Cytoplazma
     • Charakterystyka ogólna
     • Aktywność biochemiczna cytoplazmy
    • 1.2.2.5. Cytoszkielet
    • 1.2.2.6. Jądro komórkowe Morfologia i ultrastruktura jądra interfazowego
     • Chromosomy interfazowe (chromatyna) i podziałowe
     • Jąderko
     • Wybrane funkcje jądra komórkowego
     • Transport białek do jądra
     • Niektóre cechy odróżniające podział mitotyczny komórki roślinnej od zwierzęcej
    • 1.2.2.7. System błon wewnętrznych
     • Retikulum endoplazmatyczne
     • Aparat Golgiego
     • Wakuole
    • 1.2.2.8. Mitochondria
     • Budowa mitochondriów
     • Transport przez błonę wewnętrzną
     • Import białek do mitochondriów
     • Niektóre cechy swoiste dla mitochondriów roślinnych
    • 1.2.2.9. Plastydy
     • Strukturalne składniki wspólne dla plastydów
     • Podstawowa droga rozwojowa chloroplastu
     • Podział (namnażanie się) plastydów
     • Wybrane funkcje otoczki plastydowej
     • Wybrane biosyntezy odbywające się z udziałem otoczki
     • Charakterystyka ważniejszych typów plastydów
     • Częściowa autonomia genetyczna plastydów
    • 1.2.2.10. Peroksysomy
     • Klasyfikacja funkcjonalna i ważniejsze funkcje peroksysomów roślinnych
    • 1.3. Komórki grzybowe
   • 2. Wirusy, wiroidy, priony (Krystyna Przybył)
    • 2.1. Cechy odróżniające wirusy od innych organizmów
    • 2.2. Budowa wirusów i ich klasyfikacja
    • 2.3. Cykle rozwojowe wirusów; bakteriofagi, wirusy roślinne, wirusy zwierzęce i retrowirusy
    • 2.3.1. Bakteriofagi
    • 2.3.2. Wirusy roślinne
    • 2.3.3. Wirusy zwierzęce
    • 2.3.4. Retrowirusy
    • 2.4. Wiroidy
    • 2.5. Priony
  • Skorowidz rzeczowy
  • CZĘŚĆ DRUGA. WARUNKI STRESU
   • 3. Komórka w warunkach stresu środowiskowego
    • 3.1. Biotyczne czynniki stresowe (Krystyna Przybył)
    • 3.1.1. Stadia rozwoju choroby
    • 3.1.1.1. Wnikanie patogenów i nawiązanie kontaktu z rośliną gospodarzem
    • 3.1.1.2. Makroskopowe i mikroskopowe zmiany chorobowe
    • 3.1.2. Reakcje odporności
    • 3.1.2.1. Reakcja nadwrażliwości
    • 3.1.2.2. Strukturalne i fizyczne bariery
    • 3.2. Abiotyczne czynniki stresowe
    • 3.2.1. Stres deficytu wodny (Tomasz Wyka)
    • 3.2.1.1. Właściwości i rola wody w komórce
    • 3.2.1.2. Stosunki wodne w komórce Potencjał wody
     • Diagram Hóflera
     • Jak wykrywamy stres wodny?
    • 3.2.1.3. Procesy fizjologiczne w komórce w warunkach deficytu wody Wzrost
     • Podziały komórkowe
     • Fotosynteza C3
     • Fotosynteza CAM
     • Oddychanie 50
     • Metabolizm azotu
    • 3.2.1.4. Sygnalizacja stresu wodnego i mechanizmy obronne
     • Sygnalizacja suszy
     • Geny indukowane przez suszę
    • 3.2.1.5. Tolerowanie desykacji
    • 3.2.1.6. Komórki szparkowe
    • 3.2.1.7. Tkanki wodne
    • 3.2.1.8. Związki z innymi rodzajami stresu
    • 3.2.2. Wybrane gazowe czynniki stresowe - SO2, NO* i O3 (Adam Woźny)
    • 3.2.2.1. Wprowadzenie
    • 3.2.2.2. Reakcje komórki roślinnej na dwutlenek siarki
     • Źródła dwutlenku siarki
     • Pobieranie, metabolizm i toksyczność SO2
     • Długodystansowy transport siarki pochodzącej z SO2
     • Współzależność między siarką "pędową" i procesami zachodzącymi w komórkach korzenia
     • Mechanizmy odporności na nadmiar SO2
    • 3.2.2.3. Reakcje komórki roślinnej na tlenki azotu
     • Źródła tlenków azotu, pobieranie przez rośliny
     • Toksyczność, metabolizm i detoksyfikacja tlenków azotu
    • 3.2.2.4. Reakcje komórki roślinnej na ozon
     • Źródła ozonu
     • Pobieranie i objawy wywołane przez ozon
     • Toksyczność
     • Mechanizmy obronne i naprawcze
    • 3.2.3. Metale śladowe (Magdalena Krzesłowska)
    • 3.2.3.1. Metale ciężkie - metale śladowe
    • 3.2.3.2. Pobieranie metali i ich transport wewnątrz komórki
     • Endocytoza i dyfuzja
     • Wnikanie i transport metali w komórce na skutek aktywności transporterów błonowych
    • 3.2.3.3. Wybrane przejawy toksyczności metali w komórce
     • Generowanie reaktywnych postaci tlenu i wolnych rodników -stres oksydacyjny
     • Zaburzenia błon biologicznych
     • Oddziaływanie na fotosyntezę
     • Oddziaływanie na oddychanie mitochondrialne
     • Oddziaływanie na stosunki wodne
     • Odziaływanie na odżywianie mineralne
     • Odziaływanie na kwasy nukleinowe i białka
     • Hamowanie wzrostu
     • Lokalizacja metali w komórce oraz zaburzenia jej ultrastruktury
    • 3.2.3.4. Odporność komórek roślinnych na stres spowodowany obecnością metali śladowych
     • Rośliny odporne i wrażliwe, mechanizmy unikania i tolerowania stresu
     • Mikoryza
     • Wydzielanie substancji chelatujących metale do ryzosfery
     • Ściana komórkowa
     • Synteza kalozy
     • Kontrola pobierania metali
     • Neutralizacja aktywności jonów metali przez chaperony i chelatory oraz
      ich sekwestracja w wakuoli
     • Naprawa uszkodzeń w komórce
     • Ekspresja niektórych genów związanych z odpornością komórki na metale
    • 3.2.3.5. Reakcje obronne komórki na obecność metali śladowych
    • 3.2.3.6. Fitoremediacja
    • 3.2.4. Stres solny (Adam Woźny)
    • 3.2.4.1. Wprowadzenie
    • 3.2.4.2. Bezpośrednie skutki zasolenia Aktywność enzymatyczna
     • Zakłócenie równowagi pokarmowej
     • Zaburzenia w obrębie błon
     • Zmiany w procesach metabolicznych
    • 3.2.4.3. Pośrednie skutki zasolenia Stosunki wodne
     • Ograniczenie dostępności substancji pokarmowych - efekt uboczny zasolenia
     • Stres oksydacyjny
    • 3.2.4.4. Mechanizmy umożliwiające dostosowanie się rośliny do zasolenia Wykluczanie soli
     • Przemieszczanie soli wewnątrz organizmu
     • Usuwanie nadmiaru soli
     • Rozcieńczenie roztworu soli, sukulencja
     • Kompartmentacja soli
     • Tolerancja na zasolenie
    • 3.2.4.5. Geny tolerancji na zasolenie.
     • Inżynieria genetyczna Odbiór i transdukcja sygnału
     • Geny i białka indukowane zasoleniem
  • Podsumowanie
  • Skorowidz rzeczowy
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Komórki roślinne w warunkach stresu Tom 1. Komórki in vivo. Część 1
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie II
ISBN 83-232-1409-3
Liczba arkuszy wydawniczych 7,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się