Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Kiriakos Charalambidis. Literatura jest oddechem życia (PDF)

25,00 zł

Książka jest zbiorem wyselekcjonowanych (1967–2017) wierszy wybitnego współczesnego poety cypryjskiego, Kiriakosa Charalambidisa. Prologiem wprowadza czytelnika w zawiły świat historii, kultury, tradycji i literatury cypryjskiej, stosunkowo mało znanej polskiemu odbiorcy. Cypr, wyspa bogini Afrodyty, był przez wieki podwórkiem zmagań wojennych, a swoje panowanie naznaczyli tu Fenicjanie, Rzymianie, Ptolemeusze, Lusigianie, Wenecjanie, Turcy seldżuccy, Brytyjczycy. Poeta Charalambidis dostrzegł ogromne znaczenie poezji dla tożsamości cypryjskiej, a swoją twórczość wpisał w kody kulturowe (mitologiczno-historyczne) rozpoznawalne dla wykształconego Europejczyka, a jednocześnie pozostał wiernym synem walczącego o swoją tożsamość narodową Cypru. Jego poezja jest erudycyjna, wymagająca dla tłumacza, gdyż poeta posługuje się różnymi rejestrami języka greckiego, w jego nieprzerwanej, od blisko trzech tysięcy lat historii. Lektura Charalambidisa jest wielką przygodą intelektualną i estetyczną. Wiersze poety tłumaczone są na język angielski, francuski, niemiecki, szwedzki, bułgarski, albański, i wreszcie – polski. Sam poeta jest laureatem wielu nagród literackich na Cyprze i w Grecji, a także Międzynarodowej Nagrody Kawafisa w Egipcie.


Prolog (Krystyna Tuszyńska)

Poezja jest oddechem życia – rozmowa Michała Bzinkowskiego z Kiriakosem Charalambidisem

Kiriakos Charalambidis, Poetyckie rozpoznanie mitycznej Heleny (esej w tłumaczeniu Michała Bzinkowskiego)

Kiriakos Charalambidis – życie i dzieło (Michał Bzinkowski)

Kiriakos Charalambidis, Wiersze wybrane (tłumaczyli: Michał Bzinkowski, Nina Trzaska, Rita Winiarska)

Nieznajomość wody (1967)
Konie z grobu kopułowego
Sarkofag
Kuros z Melos
Sesklo
Jego nieszczęście
Zdjęcie z krzyża II
Polowanie na żółwie
Morskie elementy
Popołudniem
Epigramaty
Zaskoczenie
Starcze żądania
Pośpiech

Wybrzeże Achajów (1977)
Okeanos
Galion lipcowy
Słońce
Duch morza

Famagusta Królująca (1982)
Początek indykcji

Kopuła (1989)
Dziecko z fotografią
Kore
Na ślubie swojej córki

Metahistoria (1995)
Historia z koniem
Ciągnąc na Wschód
Święta Helena na Cyprze
Cywilizacja grecko-rzymska
Ardana II

Dokimin (2000)
Żona Kandaulesa
Piękna Pantika
Śmierć Aleksandra Wielkiego
Pamfila
Sztuka umierania
Posąg Antinousa
Po aramejsku
Dialog melijski
Owoce w słodkim syropie
Ślimaki

Kydońskie jabłko (2006)
Tarcza Hefajstosa
Safona na Lefkadzie
Sułtańskie wyroby szklane
Odyseja XI, część II
Kurosi z Dipylonu, I

Miłosna tęsknota (2012)
Znamię bogini
Helena
Samoobraz
Lilaja
Encheios Afrodyta

W języku tkactwa (2013)
Pindar na boskiej uczcie
Zapytała Pytia Apollona
Odyseusz
Taniec jig Bacha

Tarcza słońca i księżyca (2017)
Owoc
Nokturn na fortepian wyrzucony z okna

Nota edytorska i posłowie (Michał Bzinkowski)

Epilog (Krystyna Tuszyńska)

Biogramy autorów

Summary (Krystyna Tuszyńska)

Literature is the Breath of Life is a collection of selected (1967–2017) poems by the eminent contemporary Cypriot poet, Kyriakos Charalambidis. The book’s Prologue introduces the reader to the intricate world of Cypriot history, culture, tradition and literature, a world relatively unknown to Polish audiences. Cyprus, the island of the goddess Aphrodite, is where wars have played out for centuries, with Phoenicians, Romans, Ptolemies, Lusignans, Venetians, Seljuk Turks and the British leaving the imprint of their rule here. The poet Charalambidis recognised the immense importance of poetry for the Cypriot identity and inscribed his work in cultural codes (mythological-historical) that are recognisable to the educated European, while remaining a faithful son of a Cyprus struggling for its national identity. His poetry is erudite and challenging for the translator, as the poet uses the various registers of the Greek language, in its uninterrupted history spanning nearly three thousand years. Reading Charalambidis is a great intellectual and aesthetic adventure. The poet's poems have been translated into English, French, German, Swedish, Bulgarian, Albanian and, finally, Polish. The poet himself is the recipient of many literary prizes in Cyprus and Greece, as well as the Kawafis International Prize in Egypt.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Kiriakos Charalambidis. Literatura jest oddechem życia (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Kiriakos Charalambidis. Literature is the breath of life 
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4128-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241287
Liczba stron 184
Liczba arkuszy wydawniczych 6,00
Zapisz się