Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej

 • Dostępność: dostępny
 • ISBN: 83-232-1449-2
 • Kategoria: OUTLET, Historia
 • Data wydania: 2004
52,00 zł

Autor podjął próbę ukazania życia i działalności kard. Edmunda Dalbora w szerokim kontekście losów Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w przełomowych czasach, kiedy naród polski, a wraz z nim Kościół, przechodził z niewoli do niepodległości. Zostały ukazane skomplikowane relacje hierarchy najpierw z władzami pruskimi, a potem polskimi, Stolicą Apostolską, a także jego działalność na forum diecezji i episkopatu. Podstawowym problemem badawczym stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ wywarł kard. Edmund Dalbor na losy Kościoła w Wielkopolsce i w całej Polsce? Wśród wykorzystanych źródeł znalazły się dokumenty pochodzące z archiwów rzymskich, niemieckich i polskich. Monografia zainteresuje nie tylko historyków, ale także tych wszystkich, którzy zajmują się biografistyką.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

The author of this book tried to present the life and activities of Cardinal Edmund Dalbor in the wide context of the fate of the Catholic Church in Polish territories in the crucial times when the Polish nation, together with the Church, came back from captivity to independence. The author showed complex relations of the hierarch, first with the Prussian and then with Polish authorities as well as with the Holy See. Also Dalbor's activity at the forum of the diocese and the Episcopate are shown. The main research problem for the author became the search for an answer to the question: What influence was exerted by Cardinal Edmund Dalbor on the fate of the Church in Wielkopolska (Great Poland) and in the whole Poland? Amongst the sources used by the author were documents in the Rome, German and Polish archives. The monograph can be of interest not only to historians, but also to all those who are interested in biographies.

 • Wstęp

 • ROZDZIAŁ I. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ


  • 1. Dom rodzinny
  • 2. W ławie szkolnej
  • 3. Droga do kapłaństwa
  • 4. W Wiecznym Mieście

 • ROZDZIAŁ II. POSŁUGA KAPŁAŃSKA


  • 1. Na wikariatach i w kancelarii arcybiskupiej
  • 2. W gnieźnieńskim seminarium
  • 3. Ponownie u boku arcybiskupa

 • ROZDZIAŁ III. NOMINACJA ARCYBISKUPIA


  • 1. Kulisy nominacji
  • 2. Przysięga homagialna
  • 3. Konsekracja i ingresy

 • ROZDZIAŁ IV. W CZASIE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ


  • 1. Stosunki z władzami pruskimi
  • 2. Sposoby zarządzania archidiecezjami
  • 3. Troska o godne sprawowanie kultu
  • 4. Kierunki oddziaływania duszpasterskiego
  • 5. Działalność społeczna i charytatywna
  • 6. Wobec próby scalenia polskiego episkopatu

 • ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ PRYMASOWSKA WII RZECZPOSPOLITEJ


  • 1. U progu niepodległości
  • 2. Udział w pracach episkopatu
  • 3. Stosunki ze Stolicą Apostolską
  • 4. Relacje z władzami świeckimi

 • ROZDZIAŁ VI. PORZĄDKOWANIE STRUKTUR ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I POZNAŃSKIEJ


  • 1. Regulacje granic archidiecezji
  • 2. Działalność ustawodawcza
  • 3. Zarząd archidiecezjami
  • 4. Zarząd majątkiem kościelnym

 • ROZDZIAŁ VII. ODNOWA ŻYCIA RELIGIJNEGO


  • 1. Rozwój kultu religijnego
  • 2. Duszpasterstwo
  • 3. Odnowa życia zakonnego
  • 4. Troska o oświatę i wychowanie
  • 5. Akcja społeczna
  • 6. Dobroczynność
  • 7. Apostolat emigracyjny i misyjny

 • ROZDZIAŁ VIII. CHOROBA I ŚMIERĆ


  • 1. W chorobie
  • 2. Na łożu śmierci
  • 3. Ostatnia droga
  • 4. Uroczystości pogrzebowe w Gnieźnie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ

INDEKS NAZWISK

Cardinal Edmund Dalbor (1869-1926). The first primate of the Reborn Poland (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Cardinal Edmund Dalbor (1869–1926), the first primate of the Reborn Poland
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Historia nr 203
ISSN 0554-8217
ISBN 83-232-1449-2
Liczba stron 502
Liczba arkuszy wydawniczych 41,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się