Język
Nawigacja mobilna Strona główna

International organization as a subject of non-contractual liability on the example of the european union and the caribbean community (PDF)

24,00 zł

The publication is devoted to the issues of non-contractual liability of two regional organizations – the European Union (EU) and the Caribbean Community (CARICOM). This topic is analysed in the context of a more general reflection on the responsibility of international organizations discussed in the course of codification works carried out by the International Law Commission. Authors of individual chapters present theoretical as well as practical aspects and issues resulting from non-contractual liability, which serves to protect the rights of individuals insofar as international organizations bear the negative consequences of certain acts and behaviours attributed to their organs and officials. This topic is presented not only in the context of treaty provisions but also in light of the rich jurisprudence of judicial bodies of international organizations, and in particular the case law of the Court of Justice of the European Union, which shaped the principles and conditions of the EU’s non-contractual liability for unlawful conduct of its institutions and officials.

General Introduction, Tadeusz Gadkowski

CHAPTER I
Responsibility of international organizations in the International Law Commission’s codification works. A critical analysis, Anna Zbaraszewska

1. Introduction
2. International responsibility in the ILC’s codification works
3. The significance of Article 57 of the ILC’s draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts for the codification of the law of the responsibility of international organizations
4. The method of work adopted by the ILC
5. The constituent elements of an internationally wrongful act of an international organization
6. International responsibility in connection with conduct of another subject
7. Circumstances precluding wrongfulness
8. Forms of reparation
9. Serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law
10. Notice of claim by an injured State or international organization
11. Loss of the right to invoke responsibility
12. The concept of “an injured state or an injured international organization” and the concept of “a state or an international organization other than an injured state or international organization”
13. The issue of invocation of responsibility by a state or an international organization other than an injured state or international organization
14. The interaction between serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law and obligations erga omnes
15. Limits of countermeasures
16. Measures taken by states or international organizations other than an injured state or international organization
17. Conclusions

CHAPTER II
The law of international responsibility and non-contractual liability on the European Union, Łukasz Augustyniak

1. Introduction
2. Genesis of international responsibility and the European Union liability
3. Comparative perspective
3.1. Conditions of liability
3.2. Attributions of conduct
3.3. Breach of an obligation
3.4. Reparation
3.5. Circumstances precluding wrongfulness
4. Conclusions

CHAPTER III
Non- contractual liability of the Caribbean Community, Alina Kaczorowska-Ireland

1. Introduction 131
2. Why should the CCJ be the forum for dealing with private law claims against CARICOM?
2.1. Immunity of IGOs
2.2. Challenges to immunity of IGOs
2.2.1. The distinction between acta jure imperii and acta jure gestionis
2.2.2. Protection of fundamental human rights
3. On what grounds can the CCJ justify the establishment by it of rules on non-contractual liability of CARICOM?
3.1. Teleological and systematic interpretation of the RTC
3.2. Effectiveness and/or “effet utile”
3.3. The rule of law
4. Conclusions

Selected Bibliography

Tytuł (PL): Organizacja międzynarodowa jako podmiot pozaumownej odpowiedzialności odszkodowawczej na przykładzie Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej

Publikacja poświęcona jest problematyce pozaumownej odpowiedzialności odszkodowawczej dwóch regionalnych organizacji międzynarodowych – Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Karaibskiej (CARICOM). Problematyka ta została zaprezentowana na tle ogólnych zagadnień odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, wypracowanych w toku prac kodyfikacyjnych przez Komisję Prawa Międzynarodowego. Autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują zarówno podstawowe aspekty teoretyczne, jak i problemy praktyczne wynikające z tego rodzaju odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, która służy ochronie praw jednostek. Odpowiedzialność pozaumowna, która możliwość ponoszenia przez organizacje negatywnych konsekwencji za określone zachowania przypisywane zarówno ich instytucjom, jak i funkcjonariuszom, została zaprezentowana nie tylko w kontekście postanowień traktatowych, ale przede wszystkim w kontekście bogatego orzecznictwa organów sądowych tych organizacji, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości UE. Zasady i przesłanki pozaumownej Unii Europejskiej za niezgodne z prawem zachowania jej instytucji i funkcjonariuszy zostały bowiem w praktyce ukształtowane w tym orzecznictwie.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:International organization as a subject of non-contractual liability on the example of the european union and the caribbean community (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Adam Mickiewicz University Law Books no. 13
ISBN 978-83-232-3790-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237907
Liczba stron 172
Liczba arkuszy wydawniczych 11,75
Zapisz się