Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Historia wizualna

15,00 zł

Monografia przedstawia historię wizualną jako subdyscyplinę badawczą zajmującą się analizą przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu zorientowana jest ona multidyscyplinarnie, obejmując swym zasięgiem wszystkie sfery, które występują na styku historii/historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów oraz wszelkiej wizualizacji przeszłości i wiedzy historycznej. Do jej zadań należy z jednej strony wskazanie roli, jaką przedstawienia (audio)wizualne odgrywają w tworzeniu przedstawień historycznych (wyobrażeń o przeszłości), stając się swoistą alternatywą dla historiografii akademickiej, a z drugiej wskazanie metod badawczych przydatnych do analizy audiowizualnych reprezentacji przeszłości jako relatywnie nowych i równorzędnych wobec pisanej historii form refleksji o przeszłości oraz źródeł historycznych, wymagających od historyka nowych umiejętności w zakresie krytyki i hermeneutyki przekazów medialnych.

Visual history can be defined as the multi-discipline oriented research sub-discipline which deals with the analysis of the audio-visual presentations in a historical context. According to this concept visual history encompasses all those spheres which appear at the meeting point of history/historiography, photography, film, fine arts, the new media, and every visualization of the past and the historical knowledge. One of its purposes, on the one hand, is to point to the role which the (audio)visual presentations play in the creation of the historical performances (imaginations about the past), as the alternative to the academic historiography. On the other hand, to indicate the research methods, useful for the analysis of the audiovisual presentations of the past, as relatively new and equivalent to the written history, forms of reflections about the past, and the historical records, which require from a historian new skills in the scope of the media criticism and hermeneutics.

Spis treści
(Rozmiar: 79.9 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Historia wizualna
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Visual History
Typ publikacji Monografia
Wydanie II
Seria Historia nr 219
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-2451-8
Liczba stron 262
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się