Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Glottodidactica, Vol. XLVIII/2

Open Access Open Access
20,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

„Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics” jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu czy pragmalingwistyki/socjopragmatyki. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki. Drukowane są także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji. Języki artykułów to: angielski, niemiecki i francuski.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

Kontakt: glottodidactica@amu.edu.pl

 

„Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics” is an international journal which focuses on applied linguistics with special attention paid to teaching and learning languages (glottodidactics). It means that although we publish articles on general linguistics, language pedagogy, translation, psycholinguistics, sociolinguistics, pragmalinguistics/sociopragmatics and other sub-fields, prospective authors should make sure that their texts indicate how the findings discussed by them can be applied to foreign/second language learning and teaching. In a broad sense, our mission is to facilitate scientific dialogue in this sub-field of glottodidactics and to promote exchange of good practices towards the development of this research area. We admit papers written in English, German and French, as well as reviews of scientific books and conference reports in these languages.

 

Published articles are licenced under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-ND 4.0).

Kontakt: glottodidactica@amu.edu.pl

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Glottodidactica, Vol. XLVIII/2
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0072-4769
DOI 10.14746/gl
Liczba stron 140
Liczba arkuszy wydawniczych 9,00
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się