Język
Nawigacja mobilna Strona główna

GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk

Open Access
12,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tom obejmuje piętnaście rozdziałów autorskich poruszających niezwykle istotną z punktu widzenia ochrony i kształtowania środowiska problematykę opracowywania prognoz wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze i życie ludzi. Raporty ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) są jednym z najważniejszych narzędzi w rękach administracji państwowej przy realizacji polityki w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Opracowywanie prognoz OOŚ bezwzględnie związane jest z przestrzenią przyrodniczą – obiektami i relacjami zachodzącymi między nimi. Tego typu ekspertyzy wymagają prowadzenia badań terenowych, pozyskiwania właściwych informacji przestrzennych oraz wieloetapowych analiz i właściwej interpretacji wyników. Pomocnym wydaje się tu być środowisko GIS oferujące narzędzia analityczne i wizualizacyjne, a także zasoby źródłowych danych referencyjnych i tematycznych w postaci cyfrowej. Niestety, ustawa właściwa dla OOS określa zakres, w jakim należy opracować prognozę oddziaływania inwestycji na środowisko lecz nie precyzuje jak dokładnie ma być ona wykonana. Jakiego zasobu danych przestrzennych należy użyć oraz jakimi metodami i kryteriami posłużyć się przy opracowywaniu kolejnych etapów raportu? Głównym celem podręcznika jest prezentacja aktualnych trendów wykorzystujących środowisko GIS i teledetekcję w OOS, a także wskazanie źródeł danych przestrzennych. Na tej podstawie, autorzy kolejnych rozdziałów zaproponowali standardy pozwalające zdefiniować i ujednolicić zasady prowadzonych analiz przestrzennych i budowy banku danych (m.in. źródła i jakość danych przestrzennych w opracowywaniu raportów OOS).

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Biologia nr 81
ISSN 0664-811X
ISBN 978-83-232-3128-8
Liczba stron 242
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się