Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen/ Nauka języka obcego jako komunikacja z uwzględnieniem uczniów niesłyszących posługujących się językiem fonicznym

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3507-1
  • Kategoria: Językoznawstwo
  • Data wydania: 2019
20,00 zł

Postulat des Buches: Erweiterung der glottodidaktischen Forschungen um den FSU an Lerner mit sensorischen Dysfunktionen, Erarbeitung optimaler Bedingungen für inkorporierendes Lernen (Individualisierung des Lernens und der Beurteilung).

Das Ziel des FSU ist die zwischenmenschliche Kommunikation: verstehen und verstanden werden, sprachlich und nichtsprachlich. Lerner mit sensorischen Dysfunktionen lernen ihre Muttersprache bewusst; das Lernen der Fremdsprache ist eine Ergänzung der Muttersprache.

Der Mensch lernt und nimmt die Umwelt mit Sinnen wahr. Sensorische Eindrücke werden kognitiv verarbeitet und ins Gedächtnis geleitet. Gehörlosigkeit erschwert den Zugang zu Hörenden. Wie lernen lautsprachlich kommunizieren Gehörlose Fremdsprachen?

Sarah Neef, 37, ist gehörlos, kommuniziert lautsprachlich: vom bewussten Atmen zur Lautproduktion (Artikulation + Prosodie) bis zur Konversation (2009). Sie beherrschte das breitperspektivische Sehen und das Lippenlesen. Dank der Sensibilität für Musik und Tanzen, für Vibrationen der Geräuschkulisse (Horchen) erlernte sie ihre Muttersprache (Deutsch) und Fremdsprachen (Latein, Englisch, Französisch, Russisch), tanzte auf der Bühne. Sie ist promovierte Psychologin, hat den Führerschein gemacht.

Poszerzenie glottodydaktyki o badanie procesu uczenia się i nauczania uczniów z różnymi dysfunkcjami sensorycznymi daje możliwość wypracowania optymalnych warunków do uczenia się włączającego (inkorporacyjnego), jak indywidualizacja uczenia się i oceny. Nauka języków obcych służy komunikacji międzyludzkiej, relacjom między nadawcą a odbiorcą, pozwalając rozumieć i być rozumianym językowo i niejęzykowo. Uczniowie z dysfunkcjami sensorycznymi nie mają wielkich problemów z nauką języków obcych, ponieważ języka ojczystego uczą się świadomie; nauka języka obcego jest tego uzupełnieniem.

Człowiek uczy się i poznaje świat za pomocą zmysłów, których wrażenia podlegają procesom kognitywnym celem zapamiętywania. Dysfunkcja słuchu poważnie utrudnia dostęp do świata ludzi słyszących. Jak komunikują się i jak uczą się osoby z dysfunkcją słuchu? Jak uczą się języka dźwiękowego? Jak uczą się języków obcych?

Sarah Neef, 37, osoba niesłysząca nauczyła się języka dźwiękowego: od nauki poprawnego oddychania poprzez naukę produkcji dźwięków (artykulacja + prozodia) do konwersacji (2009). Opanowała szerokokątne widzenie wraz z odczytywaniem z ust ludzi; utalentowana muzycznie i ruchowo (tanecznie) wypracowała wrażliwość na wibracje dźwięków otoczenia (niem. Horchen). Zna język ojczysty (niemiecki) i języki obce (łacinę, angielski, francuski, rosyjski); tańczyła na scenie teatralnej. Jest doktorem psychologii, ma prawo jazdy.

Inhaltsverzeichnis
(Rozmiar: 61.5 KB)
Summary
(Rozmiar: 28.9 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen/ Nauka języka obcego jako komunikacja z uwzględnieniem uczniów niesłyszących posługujących się językiem fonicznym
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Foreign language teaching as communication including oralists/deaf people using oral language
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3507-1
Liczba stron 240
Liczba arkuszy wydawniczych 17,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się