Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Fenomen tego, co ludzkie

20,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Odwiecznym pragnieniem człowieka jest to, by odróżnić się od reszty bytów ożywionych, a jednocześnie wynieść nad nie i usankcjonować w ten sposób swoją uprzywilejowaną pozycję. Różnica gatunkowa musiała zostać wsparta   argumentacją natury metafizycznej, ideowej czy dyskursywnej. Zgłębianie fenomenu tego, co ludzkie, wymaga transdyscyplinarnej i wielowątkowej dyskusji nad pojęciem istoty i natury ludzkiej w rozmaitych orientacjach z zakresu antropologii filozoficznej czy teologii, nakłada obowiązek uwzględnienia podwójnej, cielesno-duchowej struktury bytowej jednostki ludzkiej i zapytania, jak odnoszą się do tego nie tylko nauki humanistyczne, ale także medycyna czy prawo; wreszcie – oparte być musi na osadzeniu człowieka w szerszym kontekście relacji do tego, co nie-ludzkie, a tym samym podjęciu próby wyznaczenia jego granic, zarówno ontologiczno-bytowych, jak i symboliczno-ideowych – takiemu zadaniu starali się sprostać Autorki i Autorzy tekstów zebranych w niniejszym tomie.

 

Słowo wstępne

CZŁOWIEK JAKO OBIEKT TROSKI SŁUŻBY ZDROWIA

Szczepan Cofta, Daria Springer

Człowieczeństwo w czasach pandemii – refleksje nie tylko medyczne

Wiesław Bryl

Serce człowieka

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

Hanna Suchocka

Godność człowieka jako kategoria prawna

Aleksandra Bendowska, Stanisław Antczak, Ewa Baum

Człowiek jako wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia w kontekście oczekiwań pacjentów

U POCZĄTKÓW ISTOTY LUDZKIEJ

Jerzy Kopania

Filozoficzny problem zaistnienia człowieka a moralny problem aborcji. Stanowiska, wątpliwości, konsekwencje

Małgorzata Grzywacz

Rodzi się człowiek. Wybrane konteksty opieki medycznej i duszpasterskiej nad matką i dzieckiem u progu epoki nowożytnej (XVI-XVII stulecie)

CZŁOWIEK W UJĘCIU TEOLOGICZNYM

Ks. Paweł Podeszwa

Człowiek „stworzony na obraz według podobieństwa” Boga (Rdz 1,26) w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „Czymże jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej

Miłosz Szulc

Antropologia Pawła z Tarsu. Wokół 1 Tes 5,23

Elżbieta Kotkowska

Relacyjna koncepcja antropologiczna o. Pawła Fłorenskiego

W KRĘGU ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

Anna Grzegorczyk

Poznaj samego siebie. Wokół refleksji metafizycznych Edyty Stein i Fryderyka Nietzschego

Maria Gołębiewska

Tezy aksjologiczne i antropologiczne w fenomenologii prawa Paula Amseleka

Maria Małgorzata Baranowska

To, co ludzkie

Paweł Siek

Czym jest ludzkie działanie? Kondycja ludzka Hanny Arendt czytana współcześnie. Refleksja człowieka XXI wieku

KU GRANICOM CZŁOWIEKA

Małgorzata Okupnik

O (od)stawaniu się człowiekiem w żałobie. J jak jastrząb Helen Macdonald jako współczesna próba teriantropii

Magdalena Szczupakowska, Ewa Baum

Człowiek jako istota śmiertelna. Wybrane aspekty umierania z perspektywy studentów kierunków medycznych

 

WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA (W NIELUDZKICH CZASACH)

Jadwiga Koczocik-Przedpelska

Dziwne przyjaźnie

Jadwiga Koczocik-Przedpelska

Pytania w drodze do Auschwitz

Wanda Półtawska

Wigilia Ravensbrück

Jacek Rudnicki

Ppłk Jan Golba (1989–1977). Etos człowieka Europy XX wieku

 

WSPOMNIENIE

Robert Piłat

Filozofia jako odpowiedzialność. Andrzej Półtawski (1923–2020)

Noty o autorach

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Fenomen tego, co ludzkie
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filozofia i Logika nr 135
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-3978-9
DOI 10.14746/amup.9788323239796
Liczba stron 314
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się