Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Fenomen cierpienia. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 21–22

Mimo iż medycyna dąży do tego, by cierpienie wyeliminować, albo choć zminimalizować, jeśli nie jest to możliwe, natomiast humanistyka i rozmaite jej dyscypliny – filozofia, antropologia, teologia, nauki o kulturze – starają się nadać cierpieniu sens, odnosząc je do jakiegoś wyższego porządku albo skupiając się na egzystencjalnej kondycji cierpiącej jednostki, łączność między tymi dwoma światami jest znacznie większa i głębsza, niż skłonni byśmy byli przypuszczać – czego zresztą dowodzą zebrane w niniejszym tomie teksty.
Wydanie podwójnego numeru podyktowane było ogromnym bogactwem materiału, znacząco przekraczającego ramy jednego tomu – co wskazuje, z jak istotnym i płodnym badawczo zagadnieniem tu się spotykamy. Numer składa się z czterech części. W pierwszej z nich dominantę stanowi perspektywa medyczna, aczkolwiek autorzy każdorazowo stronią od redukcjonizmu właściwego niektórym obszarom nauk ścisłych i rozszerzają swe rozważania o szerszą, humanistyczną perspektywę. W części drugiej cierpienie ujmowane jest z perspektywy teologicznej oraz religijnej. W kolejnej części cierpienie rozpatrywane jest z perspektywy filozoficznej. Tematyka ta – na co wskazują zebrane tu teksty, stanowiące zapewne niewielki wyimek możliwych ujęć i analiz badawczych – nurtowała myślicieli każdej praktycznie epoki. Ostatnia część numeru skupia się na cierpieniu uobecnianym w wybranych kontekstach historycznych oraz tekstach kultury.
Już podczas końcowych prac nad przygotowaniem tomu do redakcji dotarła tragiczna informacja o śmierci profesora Jacka Łuczaka – jednego z prekursorów opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce, całe swe życie oddanemu służbie chorym i umierającym. Dlatego tom poświęcony został Jego pamięci.

Pan Profesor Jacek Łuczak pomagał – służąc innym – oswajać śmierć. Teraz ona oswoiła Jego. Zaszczytem było dla nas to, że postać Pana Profesora włączyła się w tak cenny łańcuch pokoleń Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu: na początku drogi zawodowej – w kontekście kardiologii, a także w najważniejszej na pewno, twórczej części – w ramach Hospicjum Palium. To także w naszych murach – przy naszej opiece – nastąpiło

przejście…

Drogi Panie Profesorze! Jako dziedzictwo powinniśmy ocalać w sztuce medycznej to, co najistotniejsze: kompetencję, ale także – obecność, współczucie, spojrzenie, dotyk, zaufanie.

Profesor Jacek Łuczak stał na czele pewnej medycznej krucjaty, która była zbieżna z czasami Solidarności, a także dokonała się w epoce narastającej świadomości godności człowieka, wyrastającej w znacznej mierze z nurtów nauki chrześcijańskiej, w tym wkładu filozoficznego Jana Pawła II. Z tej ofensywy, związanej z tworzeniem opieki paliatywno-hospicyjnej, możemy być w Polsce dumni. Dzięki niej udało się powrócić do holistycznej troski o człowieka i przywrócić jego Osobę w centrum działań medycyny. Przywołać troskę o dobrą komunikację, o skupienie się na objawach, które wymagają ukojenia, dostrzec wszelkie wymiary cierpienia, nie tylko fizycznego, ale i duchowego. Rozwój opieki hospicyjno-paliatywnej w Polsce wyraża sobą zachowanie szczególnej wrażliwości na wartość ludzkiego życia.

Profesor Jacek Łuczak – wraz z księdzem Eugeniuszem Dutkiewiczem w Gdańsku, a także księdzem Ryszardem Mikołajczakiem i Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu – stał na czele tej ofensywy. Jego rola w tworzeniu polskiej opieki paliatywno-hospicyjnej jest kluczowa. Zawdzięczamy Mu zaproszenie do współpracy szerokiego grona osób z Poznania, całego regionu, a także Polski, oraz stworzenie materialnych podstaw tej dyscypliny, których wyrazem jest Hospicjum Palium. Należy dodać, że działalność Profesora Łuczaka spotykała wiele oporu i niechęci. Wymagała łamania schematów i barier – co Profesor przez całe swoje życie wytrwale czynił, wierny Swemu dziełu i ufny w jego wartość.

Odpoczywaj w pokoju. Bądź okryty p ł a s z c z em (palium).

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Fenomen cierpienia. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 21–22
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 1895-2984
Liczba stron 412
Liczba arkuszy wydawniczych 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się