Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1990, t. 2: Trzecia Rzesza

 • Dostępność: dostępny
 • ISBN: 83-232-1593-6
 • Kategoria: OUTLET, Historia
 • Data wydania: 2006
50,00 zł

Znakomita, głęboko przemyślana synteza historii gospodarczej Niemiec. Tom 1 obejmował lata 1871–1933. Tom 2: Trzecia Rzesza obrazuje demograficzne i ekonomiczne przemiany w tym okresie. Jest więc nie tylko dziełem o gospodarce, ale także o społeczeństwie doby faszystowskiej. Autor w swoich analizach wykorzystuje szerokie tło porównawcze, traktując gospodarkę niemiecką jako część gospodarki europejskiej i światowej. Dokonuje przy tym nowych interpretacji, uwzględniając postęp teorii ekonomii i dorobek najnowszej literatury przedmiotu.

 • ROZDZIAŁ I. Gospodarka w okresie od przejęcia w Niemczech władzy przez Hitlera do wybuchu drugiej wojny światowej
  • 1. Podstawowe założenia polityki gospodarczej Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939
  • 2. Przeobrażenia demograficzne
  • 3. Rozbudowa przemysłu i rzemiosła
  • 4. Rozwój rolnictwa, leśnictwa i gospodarki rybnej
  • 5. Wzrost potencjału ekonomicznego w transporcie i łączności
  • 6. Kredyt i ubezpieczenia
  • 7. Finanse publiczne
  • 8. Stosunki monetarne
  • 9. Koncentracja i eksport niemieckiego kapitału
  • 10. Stosunki handlowe
  • 11. Zatrudnienie oraz warunki pracy i płacy pracowników najemnych
  • 12. Warunki materialno-bytowe ludności

 • ROZDZIAŁ II. Niemiecka gospodarka podczas drugiej wojny światowej
  • 1. Podstawowe założenia wojennej polityki gospodarczej Trzeciej Rzeszy
  • 2. Przeobrażenia demograficzne w Trzeciej Rzeszy i na okupowanych przez nią obszarach innych państw

 • ROZDZIAŁ III. Konfiskata przez Trzecią Rzeszę mienia podbitych przez nią państw i ich obywateli oraz majątku żydowskiego w Niemczech

 • ROZDZIAŁ IV. Gospodarka rolna, rybołówstwo i leśnictwo

 • ROZDZIAŁ V. Mobilizacja przemysłu i rzemiosła dla potrzeb wojennych Trzeciej Rzeszy

 • ROZDZIAŁ VI. Transport i łączność w służbie niemieckich potrzeb wojennych

 • ROZDZIAŁ VII. Rola systemu bankowo-kredytowego w finansowaniu gospodarki wojennej oraz eksploatacji i germanizacji okupowanych państw

 • ROZDZIAŁ VIII. Stosunki monetarne

 • ROZDZIAŁ IX. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

 • ROZDZIAŁ X. Ekspansja niemieckiego kapitału

 • ROZDZIAŁ XI. Sposób i rozmiary finansowania drugiej wojny światowej

 • ROZDZIAŁ XII. Stosunki handlowe w czasie drugiej wojny światowej
  • 1. Wpływ wojny na przeobrażenia na wewnętrznym rynku towarowym Rzeszy
  • 2. Struktura towarowa i rozmiary niemieckiego handlu zagranicznego
  • 3. Stosunki handlowe Rzeszy z krajami okupowanymi, neutralnymi i sojuszniczymi
  • 4. Wpływ wojny i okupacji na kształtowanie się rynku wewnętrznego podbitych państw

 • ROZDZIAŁ XIII. Polityka zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy pracowników najemnych
  • 1. Reorganizacja zarządzania rynkiem pracy
  • 2. Rekrutacja siły roboczej do pracy w Niemczech w okupowanych przez nie państwach
  • 3. Werbunek siły roboczej do pracy w Rzeszy w krajach sojuszniczych i neutralnych
  • 4. Rozmiary zatrudnienia w Rzeszy i jego przeobrażenia strukturalne
  • 5. Przeobrażenia w zatrudnianiu ludności w państwach okupowanych przez Niemcy
  • 6. Warunki pracy i płacy pracowników najemnych
  • 7. Warunki pracy i płacy Żydów, jeńców wojennych i więźniów

 • ROZDZIAŁ XIV. Warunki materialno-bytowe ludności w Rzeszy i w okupowanych przez nią państwach

 • ROZDZIAŁ XV. Opór ekonomiczny podbitych społeczeństw przeciwko działaniom Trzeciej Rzeszy

 • ROZDZIAŁ XVI. Demograficzne i ekonomiczne aspekty ewakuacji okupowanych terytoriów oraz niektórych obszarów Rzeszy

 • ROZDZIAŁ XVII. Demograficzne i materialne straty wojenne Niemiec

 • Wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych i drukowanych oraz opracowań
 • Indeks nazwisk i miejscowości
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1990, t. 2: Trzecia Rzesza
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISBN 83-232-1593-6
Liczba stron 422
Liczba arkuszy wydawniczych 36,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda

Produkty powiązane

Zapisz się