Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki

20,00 zł

Monografia prezentująca najważniejsze współczesne propozycje filozoficzne i estetyczne poznawania literatury. Kolejne rozdziały książki konsekwentnie prowadzą do zbudowania podstaw nowej dyscypliny - dramatycznej teorii literatury. Refleksje teoretyczne zostały wpisane w interpretacje tekstów literackich. Autorka przenosi w przestrzeń swych wywodów cały "areopag" współczesnych uczonych, aby udowodnić, że utwory literackie, interpretacje estetyków, krytyków sztuki i literaturoznawców współtworzą koncepcję dramatycznego dyskursu w sztuce.

This monograph presents the most important contemporary philosophical and aesthetic proposals concerning the cognition of literature. The chapters of this book consistently construct foundations for a new discipline - dramatic theory of literature. The theoretical reflections have been included in the interpretations of literary texts. The author transfers into the space of her exposition a whole series of eminent modern scholars to prove that literary works, interpretations of aestheticians, art critics and literature specialists co-create a conception of the dramatic discourse in art.

 • Wstęp. Pisanie jako dramatyzacja

 • Rozdział I. Dramatyczna teoria i estetyka antybinarna
  • Dramatyczna teoria czy dramat teorii?

 • Rozdział II. Doświadczenie dramatyczne a estetyka performatywna

 • Rozdział III. Dekonstrukcja jako problem estetyki (na przykładzie dramatycznego dyskursu Jacques'a Derridy)
  • Piękna książka - piękna dekonstrukcja
  • Teatr i dekonstrukcja (scenografie i przestrzenie liminalne)
  • Zawieszenie ramy, głosu i przedstawienia

 • Rozdział IV. Estetyka sceny Wyspiańskiego (szkic do estetyki, szkic do sceny)
  • Od labiryntu do kłącza
  • Stojąc w katedrze - stojąc na scenie
  • Wyspiański - artysta "światów możliwych"

 • Rozdział V. Narracyjne i dramatyczne ujęcia przestrzeni w dramacie XX wieku
  • Od przestrzeni mimetycznej do przestrzeni performatywnej
  • Droga w dramacie - drogi dramatu

 • Rozdział VI. Dramat i teatr absurdu w kontekście estetyki antybinar-nej i performatywnej
  • Teatr absurdu w kontekście absurdu
  • Teatr absurdu Arystofanesa i Derridy
  • Absurd, tragedia, teatr i ciało
  • Od fragmentu do powtórzenia - re:start
  • Teatr absurdu - układ poznawczy (reprezentacji) czy performatywny (kreacji)?

 • Rozdział VII. Dyskurs performatywny w literaturoznawstwie

 • Rozdział VIII. Świat jako performance
  • Od teatru przedstawienia do teatru powtórzenia Od zniszczenia do zmęczenia
  • Od performance'u do estetyki performatywnej

 • Rozdział IX. Dyskurs dramatyczny w twórczości Tadeusza Różewicza

 • Rozdział X. Dramatyczna koncepcja literaturoznawczej interpretacji
  • Rozrzucenie dramatu. Chodząc po tekstach

 • Rozdział XI. Dramatyczna teoria literatury wobec problemów wizualności

 • Rozdział XII. Światło jako metafora epistemologiczna
  • Stan światła - stan świata
  • Światło niejasne - wiedza niepewna. Światłocień interpretacji

 • Zakończenie. Czytanie jako od(roz)grywanie

 • Nota bibliograficzna
 • Indeks

 • Dramatic theory of literaturę. Outline of problems (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Dramatic theory of literature. Outline of problems
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 112
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2024-4
Liczba stron 230
Liczba arkuszy wydawniczych 13,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się