Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Człowiek w pułapce problemów. Psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania

33,00 zł

Książka poświęcona jest człowiekowi uwikłanemu w problemy natury psychospołecznej i zdrowotnej. Autorzy opisują zagadnienia, które wpisują się w przestrzeń pomocową i resocjalizacyjną. Tematyka podjętych rozważań dotyczy: pomocy społecznej, wspierania beneficjenta przez pracownika socjalnego; pomocy udzielanej osobie uzależnionej od alkoholu, narkotyków oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, a także jednostki penitencjarne. Czytelnik odnajdzie w niej informacje dotyczące kurateli sądowej, pomocy udzielanej ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom osób pozbawionych wolności. Podjęte w książce rozważania dotykają też kwestii wspierania niedobrowolnego podopiecznego w procesie resocjalizacji oraz osób bezdomnych. Poruszono także problem osób zawodowo udzielających pomocy i obciążeń wynikających z tytułu wykonywania tak specyficznego zawodu, jakim jest praca z człowiekiem doświadczającym problemów życiowych.

Wprowadzenie

Joanna Rajewska de Mezer
Pomagać, aby pomóc – cele, charakter i formy współczesnego wspierania, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

Ewa Włodarczyk
Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – obraz i możliwości pomocy

Oskar Matysiak
Pomoc udzielana osobom uzależnionym od narkotyków – możliwości i bariery

Wioletta Klimczak
Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Hanna Karaszewska
Pomoc udzielana wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w procesie usamodzielniania

Sonia Dzierzyńska-Breś
„Dzieci osób pozbawionych wolności. Teoria i(a) dobre praktyki”

Ewelina Silecka-Marek
Pomoc adresowana do osób opuszczających zakłady karne

Jana Chojecka
Jak wspierać niedobrowolnego podopiecznego w procesie resocjalizacji?

Michał Szykut
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce. Konteksty pomocy i wsparcia 

Agnieszka Barczykowska, Klaudia Kalinowska
Wsparcie i pomoc skierowana do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – możliwości i bariery

Anna Gulczyńska
Zastosowanie karuzeli zleceń w zawodach związanych z pomaganiem – wsparcie dla wspierających 

Noty o autorach 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Człowiek w pułapce problemów. Psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 316
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3607-8
Liczba stron 250
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się