Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Człowiek i Społeczeństwo, XXXV-2, Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury

Open Access Open Access
12,00 zł

„Człowiek i Społeczeństwo” to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Koncentruje się ono na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

„Człowiek i Społeczeństwo” is an academic journal of the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, published in both paper and on-line versions. It focuses both on the issues of the individual and communities in the context of contemporary culture. A distinctive feature of the Journal is its interdisciplinary approach incorporating the application of different methods and theories characteristic of separate disciplines taught at the AMU Faculty of Social Sciences, i.e. cognitive science, cultural studies, philosophy, psychology and sociology. The aim of the journal is to break down the walls separating academic disciplines, to integrate research in the field of social sciences, and indicate new research areas that require an interdisciplinary approach. By initiating discussions, the journal also aims to work out new dimensions and viewpoints on issues that have been the subjects of interest for separate social sciences, whilst at the same time contributing to the development of the latter.


Tom ma na celu przedstawienie rosyjskiej filozofii kultury oraz filozofii kultury rosyjskiej, z uwzględnieniem odrębności podejmowanej problematyki oraz formy wypowiedzi charakteryzujących ową refleksję. Od chwili swych narodzin filozofia w Rosji stanowiła dziedzinę o nieprecyzyjnie określonym terytorium, rozwijającą się na pograniczu myśli polityczno-społecznej, twórczości artystycznej oraz myśli religijnej. Jednym z jej istotnych pojęć pozostawało i pozostaje pojęcie kultury, którego analiza, koncentrując się częstokrotnie na elementach określających specyfikę samej kultury rosyjskiej, dotyczyła również tego, co stanowi jej wartość powszechną, czego efektem pozostawały ogólne teorie kultury, istotne z punktu widzenia nie tylko humanistyki rosyjskiej, lecz także humanistyki światowej. Właśnie ten obszar refleksji rosyjskiej – koncentrujący się na fenomenie kultury i jego przejawach – stanowi zasadniczy przedmiot zainteresowania autorów zamieszczonych w prezentowanym tomie tekstów.

Spis treści
(Rozmiar: 71.2 KB)
Wprowadzenie
(Rozmiar: 86.3 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Człowiek i Społeczeństwo, XXXV-2, Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Czasopismo
Wydanie I
ISSN 0239-3271
ISBN 978-83-232-2670-3
DOI 10.14746/cis
Liczba stron 206
Liczba arkuszy wydawniczych 13,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się