Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVII, Stereotypy i stereotypizacja

Open Access Open Access
17,00 zł

„Człowiek i Społeczeństwo” to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Koncentruje się ono na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

„Człowiek i Społeczeństwo” is an academic journal of the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, published in both paper and on-line versions. It focuses both on the issues of the individual and communities in the context of contemporary culture. A distinctive feature of the Journal is its interdisciplinary approach incorporating the application of different methods and theories characteristic of separate disciplines taught at the AMU Faculty of Social Sciences, i.e. cognitive science, cultural studies, philosophy, psychology and sociology. The aim of the journal is to break down the walls separating academic disciplines, to integrate research in the field of social sciences, and indicate new research areas that require an interdisciplinary approach. By initiating discussions, the journal also aims to work out new dimensions and viewpoints on issues that have been the subjects of interest for separate social sciences, whilst at the same time contributing to the development of the latter.

Wstęp (WALDEMAR DOMACHOWSKI)

JOLANTA MILUSKA
Autostereotyp narodowy i tożsamość narodowa: związki

MICHAŁ BILEWICZ
Autostereotyp narodowy i jego konsekwencje: perspektywa psychologii stosunków międzygrupowych

TERESA RZEPA, TYMOTEUSZ LEOŃSKI
Jak studenci spostrzegają zachodnich sąsiadów - przez pryzmat stereotypii czy postawy?

WALDEMAR DOMACHOWSKI
Stereotyp żebraka

AGNIESZKA DROPIK
Płeć żebraka a efektywność żebrania

MAGDALENA DJAMENT
Miejsce żebrania a efektywność działań żebraka

EWA BREWIŃSKA
Ręka czy pojemnik? - posiadane atrybuty a efektywność żebrania

EWA PAZIAK
Stereotyp amerykańskiego żebraka

MONIKA OBRĘBSKA
Myślenie stereotypowe w normie i w patologii

ADRIANA CIESIELSKA
Stereotyp archeologii i archeologa we współczesnej prasie polskiej

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Człowiek i Społeczeństwo, tom XXVII, Stereotypy i stereotypizacja
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Czasopismo
Wydanie I
ISSN 0239-3271
ISBN 978-83-232180-6-7
DOI 10.14746/cis
Liczba stron 154
Liczba arkuszy wydawniczych 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się