Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Cross-linguistic influence in bilinguals and multilinguals

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3175-2
  • Kategoria: Filologia Angielska
  • Data wydania: 2017
17,00 zł

The book focuses on a new and exciting area of study within language acquisition, that is, multilingualism. As awareness of the extent of multilingualism across the world is rising, more research on the topic is needed. The multilingual perspective may even have the potential to inform the already established area of Second Language Acquisition (SLA). The study described in the book aims at analysing cross-linguistic influence (CLI) which results from the co-existence of languages in adult bilingual and multilingual speakers. The speech of bi- and multilinguals is compared to a reference value which consists of the speech of non-prototypical native speakers of the particular languages. The analysis is carried out in a multilingual approach which means that the CLI between all languages from both repertoires is investigated. The analysis is done by means of a production study which focuses on two phonetic aspects: formants of chosen vowels and voice onset time (VOT) of /p,t,k/. The impact of factors such as length of residence in L2 country, age of onset of L2, level of proficiency of L2 and level of proficiency of L3 on the production of the phonetic characteristics is described. The results contribute to a furthering of the understanding of L1 attrition, Second Language Acquisition, Third Language Acquisition (TLA) and multilingualism.

Książka traktuje o nowej i fascynującej dziedzinie z zakresu akwizycji języka jaką jest wielojęzyczność. W obliczu wzrastającej świadomości skali wielojęzyczności na świecie, zapotrzebowanie na badania osób wielojęzycznych jest coraz większe. Wielojęzyczność może w pewnym stopniu nawet przyczynić się do wypracowania nowych interpretacji w dziedzinie nabywania drugiego języka. Badanie zaprezentowane w niniejszej książce ma na celu analizę wpływów międzyjęzykowych (ang. cross-linguistic influence) wynikających ze współistnienia języków u dorosłych osób dwu- i wielojęzycznych. Mowa osób dwu- i wielojęzycznych porównana jest do mowy nieprototypowych rodzimych użytkowników poszczególnych języków podlegających analizie. Badanie wykonane jest w podejściu wielojęzycznym, w którym brane są pod uwagę wpływy międzyjęzykowe pomiędzy wszystkimi językami, którymi posługuje się dana osoba. Analiza skupia się na dwóch aspektach fonetyki: formanty wybranych samogłosek i parametr voice onset time (VOT) w /p,t,k/. Opisany jest również wpływ czynników takich jak długość pobytu w kraju języka drugiego (ang. length of residence in L2 country), wiek rozpoczęcia nauki drugiego języka (ang. age of onset of L2) jak również poziom zaawansowania drugiego (ang. level of proficiency in L2) i trzeciego języka (ang. level of proficency in L3). Opisane wyniki badania stanowią wkład w dziedziny atrycji języka pierwszego, nabywanie języka drugiego, nabywanie języka trzeciego i wielojęzyczność.

Table of contents
(Rozmiar: 84.2 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Cross-linguistic influence in bilinguals and multilinguals
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Cross-linguistic influence in bilinguals and multilinguals
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria OWAD 11
ISSN 2450-9817
ISBN 978-83-232-3175-2
Liczba stron 218
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się