Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Najpiękniejsza Refugia

Najpiękniejsza Refugia

 

Jury 63. Konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2021 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek przyznało Wyróżnienie za książkę Refugia. (Prze)trwanie transgatunkowych wspólnot miejskich/ Refugia: The Survival of Urban Transspecies Communities, redakcja naukowa Monika Bakke.

WN UAM jest współwydawcą tej publikacji (wydawcą jest Galeria Miejska ARSENAŁ Poznań). Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień odbyła się podczas tegorocznych Targów Książki w Warszawie.

Publikacja jest wynikiem transdyscyplinarnych badań, w które włączone zostały projekty artystyczne traktowane tu jako działania wiedzotwórcze, oparte na swoistych metodach badawczych oraz sposobach komunikowania umożliwiających wyjście poza krąg specjalistów.

Książka jest dostępna w Open Access www.press.amu.edu.pl

Refugia. (Prze)trwanie transgatunkowych wspólnot miejskich/ Refugia: The Survival of Urban Transspecies CommunitiesZapisz się