Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Biuletyn Socjoterapeutyczny 1 (2023)

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

„Biuletyn Socjoterapeutyczny” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów oraz Wydawnictwo Naukowe UAM. Głównymi celami czasopisma są rozwój teorii i badań w obszarze socjoterapii, wspieranie profesjonalizacji praktyki socjoterapeutycznej oraz współpraca między praktykami a naukowcami. W „Biuletynie Socjoterapeutycznym” publikowane są teksty zarówno zorientowane teoretycznie, jak i oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych), a także opisy przypadków z praktyki socjoterapeutycznej: artykuły, opisy przypadków, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu socjoterapii, metod pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pedagogiki społecznej i resocjalizacji.

 

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

 

Biuletyn Socjoterapeutyczny

Kontakt: redaktor@biuletyn.socjoterapia-pss.pl
Strona: WWW

 

"Sociotherapy Bulletin" is a scientific journal published by the Polish Association of Sociotherapists and Adam Mickiewicz University Press. The main aims are developing theory and research in the field of sociotherapy, supporting the professionalisation of sociotherapy practice and fostering cooperation between practitioners and scientists. The Sociotherapy Bulletin publishes both theoretically oriented texts and texts based on empirical research (quantitative and/or qualitative), as well as case reports from sociotherapy practice: articles, case reports, interviews, reviews and polemics from the field of sociotherapy; group work methods with children and adolescents; clinical psychology of children and adolescents; mental health promotion in children and adolescents; social pedagogy and re-socialisation.

 

Articles published from 10.2020 are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Sociotherapy Bulletin

Contact:
redaktor@biuletyn.socjoterapia-pss.pl
Website: WWW

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Biuletyn Socjoterapeutyczny 1 (2023)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
Liczba stron 138
Liczba arkuszy wydawniczych 8,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Zapisz się