Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3632-0
  • Kategoria: Prawo
  • Data wydania: 2020
42,00 zł

Publikacja popularyzuje wiedzę o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR), aby zwiększyć świadomość prawną w tym zakresie. Pozasądowe, a zatem realizowane poza państwowym wymiarem sprawiedliwości, metody rozwiązywania sporów zyskują coraz większe znaczenie we współczesnych systemach prawnych, stanowiąc skuteczną alternatywę dla modelu tradycyjnego postępowania sądowego. Arbitraż i mediacja usprawnia działanie wymiaru sprawiedliwości (mniej spraw wpływających do sądów powszechnych, krótszy czas postępowań i mniej kosztów dochodzenia roszczeń), i zwłaszcza mediacja należy do metod wspieranych aktami Unii Europejskiej, upatrującej w alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów sposobu urzeczywistnienia podstawowych praw obywatela.
Monografia zawiera kompleksową analizę alternatywnych metod rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym, również szczegółowe opracowanie dotyczące regulacji arbitrażu i mediacji. Autorzy zaproponowali zmiany legislacyjne istotne dla poprawy aktualnej sytuacji, uwzględniając pozytywne skutki szerokiego stosowania metod pozasądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości i jednocześnie wskazując niekorzystne konsekwencje spowodowane zbyt wąskim zakresem stosowania ADR, a także wadami polskiej regulacji w zakresie arbitrażu i postępowań mediacyjnych. To ważne opracowanie w kontekście bardzo wysokiej efektywności alternatywnych metod rozstrzygania sporów obserwowanej w innych państwach, i niskiego jeszcze poziomu wiedzy w Polsce na temat.

Wykaz skrótów 

Przedmowa 

Włodzimierz Głodowski
Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym

Tomasz Strumiłło
Rodzaje postępowań arbitrażowych w polskim systemie prawnym

Izabella Gil
Przebieg postępowania arbitrażowego w regulacjach Kodeksu postępowania cywilnego 

Ewelina Kajkowska, Tadeusz Zembrzuski
Bezstronność i niezależność arbitra – polskie regulacje prawne a standardy międzynarodowe

Kamila Lichoń
Arbitraż jako odpowiednia metoda rozpatrywania i rozstrzygania sporów konsumenckich

Magdalena Skibińska
Ewolucja charakteru prawnego skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 

Piotr Gil
Stwierdzenie wykonalności wyroku albo ugody arbitrażowej

Vytautas Nekrošius
Uregulowania arbitrażu na Litwie 

Marcin Białecki
Rodzaje postępowań mediacyjnych w polskim systemie prawnym

Aleksandra Budniak-Rogala
Mediacja cywilna – ocena nowelizacji

Joanna Studzińska
Mediator w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne

Kinga Flaga-Gieruszyńska
Mediacje transgraniczne

Lucyna Staniszewska
Model mediacji w postępowaniu administracyjnym

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Istota i przebieg postępowania mediacyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Piotr Karlik
Mediacja jako alternatywna forma rozstrzygania konfliktów w prawie karnym i postępowaniu w sprawach nieletnich

Ulla Gläßer
Mediation in Germany – normative framework, case law and practice development 

Włodzimierz Głodowski
Arbitraż i mediacja jako wiodące alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym

Noty o autorach

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Prawo nr 240
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3632-0
Liczba stron 322
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się