Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości

16,00 zł

W pracy podjęto problematykę kontestacji współczesnej globalizacji. Książka, pisana z perspektywy doświadczeń antropologicznych, sytuuje się w szerokim nurcie zainteresowań nauk społecznych tak zwanymi nowymi ruchami społecznymi. Prezentuje alterglobalizm przez pryzmat wartości i działań społecznych podejmowanych przez zwolenników „alternatywnej” globalizacji. To właśnie dynamika społeczna staje się kluczem do opisu buntu i oporu wobec kultury globalnego kapitalizmu. W tym przypadku działania społeczne są polem rozpowszechniania ideologii, krytyki hegemonicznego systemu i kreowania wiedzy. Takie podejście badawcze wiąże się ściśle z antropologicznym poszukiwaniem specyfiki ruchu, który niezbyt trafnie kilka lat temu okrzyknięty został mianem ruchu „antyglobalnego”. Społeczni aktorzy, którzy kontestują porządek świata oparty na neoliberalnej logice, proponują raczej różne alternatywy dotyczące rozwiązań palących problemów współczesności. W rozprawie przedstawiono zjawisko alterglobalizmu na szerokim tle kulturowym, jak i w specyficznie polskim kontekście. Kilkuletnie badania terenowe w polskich środowiskach stanowiących część globalnego „ruchu ruchów” (wywiady, rozmowy, obserwacje uczestniczące) oraz analiza dostępnych materiałów (literatura przedmiotu, artykuły prasowe, dokumenty pisane, strony internetowe czy filmy) stanowią naukową podstawę do zrozumienia poczynań i wizji świata proponowanych przez alterglobalistów.

This monograph deals with the contestation of contemporary globalization. It was written from the perspective of anthropological experiences and can be situated within the broad range of topics related to the so-called new social movements, which are of interest to social scientists. It presents alter-globalism in relation to values cherished and social actions taken by the supporters of “alternative” globalization. It is social dynamics that become the key to describing the rebellion against and resistance to the culture of global capitalism. In this case, social actions are vehicles for disseminating the alter-globalist movement’s ideology, knowledge, and criticism of the hegemonic system. This research approach is closely related to anthropological attempts at defining the movement which was not very aptly named “anti-global” several years ago. Social agents who contest a world order based on neoliberal logic propose various alternative solutions to urgent, contemporary problems. This treatise presents alter-globalism against a broad cultural background as well as in the specific, Polish context. Multiyear fieldwork carried out in Polish alter-globalist communities which are a part of the global “movement of movements” (interviews, conversations, participant observations) as well as the analysis of available materials such as literature on the topic, newspaper articles, written documents, websites and films provide a scientific basis for understanding alter-globalists’ activities as well as their vision of the world.

Spis treści
(Rozmiar: 89.5 KB)
Wstęp
(Rozmiar: 134.5 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Alter-Globalists. Anthropology of the Global Justice Movement
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 29
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-2529-4
Liczba stron 240
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się