Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Ewa Włodarczyk ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk - pedagog społeczny, prof. UAM. Zainteresowania badawcze: wielowymiarowa analiza problemu alkoholowego identyfikowanego w społeczeństwie polskim jako problem społeczny; specyfika kobiecych problemów alkoholowych oraz procesu zdrowienia kobiet; wieloaspektowość macierzyństwa oraz analiza jego różnorodnych obrazów, uwarunkowań oraz utrudnień wpisanych w bycie matką. Autorka i redaktorka kilku książek: Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji, Poznań 2008; Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego, Poznań 2017; Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, współred. nauk. z Izabelą Cytlak, Poznań 2011; Pedagogika w społeczeństwie – człowiek w pedagogice. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, współred. nauk. z Agatą Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2016; Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni wspołczesnych problemow społecznych, współred. nauk. z Jolantą Spętaną i Danutą Krzysztofiak, Kraków 2016; W trosce o macierzyństwo, red. nauk., Poznań 2017; Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), współred. nauk. z Jerzym Modrzewskim i Agatą Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2018.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk - social pedagogue, professor at Adam Mickiewicz University, Poznań. Research interests: a multidimensional analysis of alcohol problems identified in Polish society as a social problem; the specific nature of women's alcohol problems and the process of women's recovery; the multifaceted nature of motherhood and an analysis of its various images, conditions and difficulties inherent in being a mother. Author and editor of several books: Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji, Poznań 2008; Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego, Poznań 2017; Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, scientific co-editing with Izabela Cytlak, Poznań 2011; Pedagogika w społeczeństwie – człowiek w pedagogice. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, scientific co-editing with Agata Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2016; Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni wspołczesnych problemow społecznych, scientific co-editing with Jolanta Spętana and Danuta Krzysztofiak, Kraków 2016; W trosce o macierzyństwo, scientific editor., Poznań 2017; Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), scientific co-editing with Jerzy Modrzewski and Agata Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2018.
(Data; 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się