Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Ryszard Kamiński ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2010-2019 był kierownikiem Zakładu Zarządzania. Jest kierownikiem kierunku studiów „Zarządzanie i prawo w biznesie”. Od stycznia 2021 jest kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i smali businessu. Jest autorem lub współautorem 7 książek, redaktorem naukowym 6 monografii będących pracami zbiorowymi oraz ponad 190 artykułów i innych opracowań naukowych. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu. Jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej „Studia Ekonomiczne” oraz członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Przegląd Ekonomiczny”.
(Dane: 2021)

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński – PhD (dr hab.) in economic sciences, professor in the Department of Economic Sciences in the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2010-2019 he was the head of the Management Department. He is the director of the "Management and law in business" course. Since January 2021 he has been the head of the Department of Economic Sciences. His research interests are related to financial accounting, management accounting and small businesses. He is the author or co-author of 7 books, scientific editor of 6 monographs that are joint publications and over 190 articles and other scientific studies. Since 2012 he has been the president of the board of the Polish Economic Society, Branch in Poznań. He is a member of the Committee on Organizational and Management Sciences at the Polish Academy of Sciences, Poznań Branch. He is the scientific editor of the series "Studia Ekonomiczne" and a member of the editorial board of the journal "Przegląd Ekonomiczny".
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More informationBaza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się