Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Małgorzata Hendrykowska ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Małgorzata Hendrykowska – historyk filmu i kultury popularnej. Profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Opublikowała m.in. książki: „Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleciu 1895-1914” (1993); „W cieniu braci Lumière” red., 1995); „Film w Poznaniu i Wielkopolsce” (wspólnie z M. Hendrykowskim, 1997); „Kronika kinematografii polskiej 1895-1997” (wyd.I, 1999; wyd. II (1895-2011), 2011); „Widziane po latach. Szkice o filmie polskim” (red., 2000); „Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989” (red., 2005); „Smosarska” (2007), „La seconda guerra mondiale nel cinema polacco” (2009), „Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania” (2011), „Szpital Przemienienia” (w serii „Klasyka kina”, 2017). Jest autorką monografii „Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896-1944” (2015) oraz redaktorem naukowym „Historii polskiego filmu dokumentalnego 1945-2014” (2015). Wiele studiów i rozpraw poświęconych historii polskiego kina autorstwa prof. Małgorzaty Hendrykowskiej ukazało się w tomach zbiorowych poświęconych kinu europejskiemu i światowemu m.in. „The Oxford History of World Cinema”; „Cinema at the Turn of the Century”; „Storia del cinema mondiale”, „L’aventure du cinématographe”, „Tvořive zrady. Antologie současného polského myšleni o filmu a audiowizuálni kultuře”. Publikowała na łamach renomowanych czasopism filmowych poświęconych historii i teorii filmu m.in. „Film History” (USA), „Immagine” (Włochy), „Iris” (Francja), „Iluminace” (Czechy), „Images”, „Kwartalnik Filmowy”.
(Dane: 2021)

 

prof. zw. dr hab. Małgorzata Hendrykowska - film and popular culture historian. Full professor at the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts at Adam Mickiewicz University, Poznań. Her selected book publications include: “Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914” [Tracing down those shadows: film in Polish culture at the turn of the century 1895-1914] (1993); “W cieniu braci Lumière" [In the shadow of the Lumière brothers], (ed., 1995); “Film w Poznaniu i Wielkopolsce” [Film in Poznań and Wielkopolska] (together with M. Hendrykowski, 1997); “Kronika kinematografii polskiej 1895-1997” [A Chronicle of Polish cinema 1895-1997] (1st ed., 1999; 2nd ed. (1895-2011), 2011); “Widziane po latach. Sketches on Polish Film” [Looking back over the years: short essays on Polish film] (ed., 2000); “Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989” [Keys to Reality: essays and interviews on the Polish documentary after 1989] (ed., 2005); “Smosarska” (2007), “La seconda guerra mondiale nel cinema polacco” (2009), “Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania” [Polish film in the face of war and occupation: themes, motifs, questions]. (2011); “Szpital Przemienienia” [Hospital of the Transfiguration] (in the series “Klasyka kina" [Cinema Classics], 2017). She is the author of the monograph “Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896-1944” [History of the Polish documentary 1896-1944] (2015) and a scientific editor of “Historia polskiego filmu dokumentalnego 1945-2014” [History of Polish documentary 1945-2014] (2015). Many of Prof. Małgorzata Hendrykowska's studies and papers on the history of Polish cinema have appeared in edited volumes dealing with European and world cinema, including “The Oxford History of World Cinema"; “Cinema at the Turn of the Century”; “Storia del cinema mondiale", “L'aventure du cinématographe”, “Tvořive zrady. Antologie současného polského myšleni o film a audiowizuálni kultuře”. She has published in renowned film journals devoted to film history and theory, including “Film History (USA), “Immagine” (Italy), “Iris” (France), “Iluminace” (Czech Republic), “Images” [Poland], “Kwartalnik Filmowy” [Film Quarterly, Poland].
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się